НИС картица

Да ли је могуће једним ППО-ПДВ обрасцем извршити ослобађање ПДВ-а за више ИЦ картица?

Не, са једним ППО-ПДВ обрасцем је могуће извршити ослобађање ПДВ-а за само једну картицу.

Зашто је литража на крају сваког квартала анулирана на нула литара на ЦД картици?

Зато што непотрошени литри у једном кварталу не могу да се додају литрима у новом кварталу, а преостала средства могу да се искористе за умањење износа за нову уплату.

Да ли је могуће са једном ЦД картицом точити и BMB95 и Evropremijum BMB?

Нажалост, са ЦД картицом је могуће точити само једну врсту горива.

Када се након уплате може користити уплаћена литража на ЦД картици?

Ако се уплата врши готовински онда су литри на картици расположиви наредног дана. Ако се уплаћује са нерезидентног рачуна, онда је потребно 3-4 дана.

Када се добијају рачуни?

Фактуре и рачуни се достављају на крају сваког месеца, као и књижна одобрења уколико је Ваша компанија остварила право на рабат током једног месеца.

Да ли је могуће део износа рачуна платити картицом а део неким другим видом плаћања?

Не, трансакцију на бензинској станици није могуће поделити на различите видове плаћања, стога је битно пре сваког точења горива проверити стање расположивих средстава на картици.

Да ли је могуће извршити пребацивање средстава са картица или група картица?

Можете вршити трансфер средстава између група картица или индивидуалних картица и то достављањем захтева за пренос додељеном НИС менаџеру или путем личног кабинета преко команди “Рад са картицама”-“Пребацивање средстава”

Како сазнати цену горива?

Информације о актуелним ценама можете добити преко регионалног центра НИС-а или путем личног кабинета – преко извештаја “Ценовник” где ће бити излистане највише цене по дериватима на свакој бензинској станици у НИС мрежи.

Како сазнати расположиво стање на картици?

Информације о расположивим средствима можете добити путем информационог центра НИС-а на телефон 08-0000-8888, преко Вашег регионалног НИС центра или путем личног кабинета.