Наточи гориво сада, плати за 6 месеци!

NIS AgroBlue
Нова AgroBlue кредитна картица даје вам могућност одложеног плаћања до 6 месеци! На тај начин можете да одложите трошкове за гориво који представљају важну ставку у вашем буџету.
 
Стигните у 3 корака до AgroBlue картице:
  1. Поднесите захтев у одабраној експозитури Credit Agricole банке
  2. Добићете СМС поруку од Credit Agricole банке када ваша AgroBlue картица буде спремна
  3. Преузмите своју нову AgroBlue картицу у одабраној експозитури
 
Сада сте спремни да уживате у одложеном плаћању и осталим погодностима!
 
Погледајте репрезентативни пример:
 
Репрезентативни пример
Врста кредита
Кредитна картица
Валута кредита
РСД
Критеријуми за индексирање 
Нема критеријума за индексирање
Износ потрошње по картици   
60.000 РСД
Начин отплате   
Једнократно, по протеку 6 месеци од учињене трансакције
Номинална каматна стопа (на годишњем нивоу) 
 
0.00%
0 РСД (до 6.000 РСД)
Накнада по трансакцији     
Једнократно, 5% (преко 6.000 РСД) Наплата наредног месеца од учињене трансакције
ЕКС (На годишњем нивоу)          
5.50%
Укупан износ који ће корисник вратити                  
63.000 РСД
Трошкови који падају на терет корисника, познати су у тренутку оглашавања и улазе у обрачун ефективне каматне стопе
Годишња чланарина за коришћење кредитне картице 
2.500 РСД
2 Меницe
100 РСД
Извештај Кредитног бироа                                                        
246 РСД
 
Погодност одложеног плаћања односи се на све износе од 6.000 РСД или више. За износе до 6.000 РСД не одобрава се могућност одложеног плаћања, већ се износи до наведене суме морају измирити до 10. у месецу без трошкова камате. За трансакције са одложеним плаћањем се обрачунава једнократна провизија од 5% приликом трансакције.
 
AgroBlue картица намењена је постојећим и будућим клијентима Credit Agricole банке.
Све додатне информације везане за AgroBlue картицу можете добити путем контакт центра Credit Agricole банке позивом на број 0700 700 500.
Чекамо Вас на НИС Петрол и Гаспром станицама!