Метан CNG

Компримовани природни гас (КПГ), познатији као „метан“ тј. Compressed Natural Gas (CNG), је природни гас који се компримује на притисак од 220 до 250 бара и употребљава као енергент у индустрији или погонско гориво у возилима. Коришћењем овог горива остварује се значајна финансијска уштеда која, у зависности од типа возила, може износити и до 50%.
 
CNG ће се производити директно на НИС Петрол станицама компримовањем природног гаса из гасовода, чиме се обезбеђује његов стабилан и висок квалитет. 
 
Предности коришћења CNG
 
■ Економичност. CNG је тренутно најекономичније конвенционално гориво у поређењу са бензином, дизелом и течним нафтним гасом.
 
■ Очување животне средине. CNG доприноси смањењу емисије штетних гасова, пре свега CO2, не садржи сумпор, као ни токсичне адитиве органског олова или бензена. Такође, применом овог горива ниво буке се смањује и до 50%.
 
■ Снага. CNG је најкалоричније погонско гориво доступно на тржишту, а конверзијом мотора на CNG, возило не губи на снази. У поређењу са другим погонским горивима, CNG гориво карактеришу висока калоријска вредност (око 13 кWh/Кг) и висок октански број (120-130). 
 
■ Лакши старт. Гасовито агрегатно стање овог деривата утиче на бољу стартност и управљачке перформансе, чак и под изузетно неповољним временским условима. 
 
Која возила могу користити CNG?
 
Поред фабрички произведених возила са резервоаром и моторима прилагођеним за CNG, конверзија се може урадити и накнадно за сва возила, без обзира на њихов тип и дотадашње погонско гориво (бензин, дизел или ТНГ). На тај начин чак и возила која немају фабрички уграђен систем за погон на CNG гориво, могу да користе ово гориво у комбинацији са својим бензином или дизелом.
 
Постоје три типа возила на природни гас:
 
1. Наменска 
 
Искључиво на природни гас. 
 
2. „Bi fuel“
 
Технологија која се може применити на путничка возила која користе бензин као погонско гориво, при чему возило користи CNG, али се задржава могућност употребе бензина као резервног горива. На овај начин се може остварити финансијска уштеда и до 50%. 
 
3. „Dual fuel“
 
Технологија која се може применити за различите врсте возила која користе дизел као погонско гориво. Dual fuel представља комбиновано замешавање дизела и CNG-а, у одређеној пропорцији што директно доводи до смањене потрошње дизела и финансијске уштеде и до 35%.