Производи

G-Drive 100

G-Drive 100 садржи активне компоненте које омогућавају ефикаснији рад мотора, побољшавају његове перформансе и позитивно се одражавају на његову исправност и дуговечност. Произведено према највишим технолошким стандардима, G-Drive 100 је гориво нове снаге које ће Вашем мотору пружити професионалну заштиту, а Вама сигурнију и узбудљивију вожњу.
 
Више о G-Drive 100 гориву, прочитајте на следећој страници: Г-Дриве 100.
 

G-Drive Diesel

G-Drive Diesel је премијум адитивирано дизел гориво које Вашем возилу пружа нову снагу, а Вама бољи осећај вожње.
 
Синергија активних компоненти адитива и горива Евро 5 стандарда највишег квалитета, доприноси обнављању и повећању снаге мотора Вашег аутомобила до 7,8%.
 
Више о G-Drive Diesel  гориву можете пронаћи на следећој страници: G-Drive Diesel.
 

Евро премијум БМБ 95

ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 је гориво врхунског квалитета, које у потпуности испуњава најоштрије захтеве за Еуро В емисионе стандарде за путничка возила.
Намењен је возилима новије генерације, њиховом очувању и очувању животне средине, а квалитет ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 је у складу са европским стандардом квалитета бензина ЕН 228.
Будите сигурни да на бензинским станицама НИС-а у резервоаре својих аутомобила точите безоловни моторни бензин са 95 октана истог квалитета као у било којој земљи ЕУ.

Предности ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95

 • Продужена радна способност и рок експлоатације возила услед смањеног садржаја сумпора.
 • Смањена потрошња горива.
 • Смањење емисије штетних издувних гасова и допринос очувању животне средине.

Основна својства бензина:

 • Октански број
 • Дестилационе карактеристике
 • Притисак пара
 • Садржај сумпора
 • Садржај олефина, аромата и оксигената
 • Корозивност
 • Густина
Октански број:
Октански број представља меру квалитета бензина и одређује отпорност одређеног бензина на детонантно сагоревање. Што је већи, већа је и отпорност.
Виша вредност октанског броја:
 • смањује детонантно сагоревање
 • чува радни склоп мотора
 • продужава век трајања мотора
 • смањује потрошњу горива
 • смањује емисију загађујућих гасова
 • повећава снагу мотора
Дестилационе карактеристике:
За добро понашање мотора у различитим условима рада важни су удели дестилираних фракција. Правилан однос ових фракција олакшава хладни старт мотора, побољшава загревање и убрзање мотора.
 
Притисак пара:
У зависности од сезоне, разликују се вредности притиска пара бензина. Притисак пара дефинише лакоћу испаравања горива, што је битно код исправног стартовања мотора у различитим годишњим добима.
 
Садржај сумпора:
Сумпор у бензину приликом сагоревања прелази у оксиде сумпора, а они прелазе у сумпорну и сумпорасту киселину које доводе до процеса корозије. Смањен садржај сумпора омогућава рад мотора у мање корозивној средини, што позитивно утиче на продужену радну способност, период замене моторног уља и рок експлоатације возила. Такође, утиче на смањење емисије штетних гасова.
 
Садржај бензена:
Бензен је токсичан угљоводоник и лако испарава. Има високе октанске вредности због чега се додаје бензину у рафинеријама.
 
Корозија на бакарној плочици:
Одређује постојање одређених сумпорних једињења и влаге у горивима.

Евро дизел

Врхунског квалитета, наш ЕВРО ДИЗЕЛ омогућава максималне перформансе возила, правилно паљење и беспрекоран рад мотора и на изузетно ниским температурама. Зима није једини период када ЕВРО ДИЗЕЛ доказује свој квалитет. Мирнији рад, већа снага и мања потрошња су предности коришћења овог горива.
 
Произведен по најстрожим произвођачким спецификацијама, квалитет ЕВРО ДИЗЕЛ-а је у потпуности у складу са европским стандардом ЕН 590.
 
Будите сигурни да на бензинским станицама НИС-а у резервоаре својих аутомобила точите ЕВРО ДИЗЕЛ истог квалитета као у било којој земљи ЕУ.

Основна својства дизел горива:

 • Густина
 • Дестилационе карактеристике
 • Садржај сумпора
 • Вискозитет
 • Цетански број
 • Тачка паљења
 • Угљенични остатак
 • Садржај воде и седимената

Садржај сумпора утиче на повећање истрошености мотора, стварање талога, немогућност рада филтера честица и катализатора, те до повећане емисије ХЦ, НОx и ЦО гасова.

Вискозитет
Превисок вискозитет утиче на лоше стварање смеше ваздуха и горива, а тиме и лошијег сагоревања.
Пренизак вискозитет доводи до недовољног подмазивања, до смањења снаге мотора и до бржег трошења материјала. Због тога вискозитет треба да буде у што је могуће ужим границама.
 
Цетански број се односи на лакоћу самопаљења, што је већи цетански број то је лакше паљење горива. Већи цетански број утиче на боље самопаљење и сагоревање горива, повећање снаге мотора и смањење потрошње горива.
 
Угљенични остатак је количина тежих једињења у гориву и веома битан параметар за дизел гориво јер нам говори о способности горива да ствара чврсти остатак при сагоревању.
 
Мазивост се у дизел гориву услед смањења садржаја сумпора побољшава додавањем адитива.
 
Садржај воде и седимената, који доспевају у гориво услед лоше манипулације, транспорта или складиштења, таложе се на дну резервоара јер имају већу густину.
 
Тачка паљења је неопходна да би се обезбедила сигурност код транспорта и складиштења дизел горива.
 

Опти ауто гас

НИС Петрол у својој понуди има ТНГ ауто гас, прилагођен уређајима за гас новије генерације.Економичност ауто гаса се огледа у ниској цени, дужем веку трајања мотора, нижим трошковима одржавања возила, дужем периоду замене уља и свећица, дужем веку трајања катализатора.Са еколошког аспекта знатно је повољнији од класичних моторних горива.Произведен по најстрожим произвођачким спецификацијама, квалитет АУТОГАС ТНГ је у потпуности у складу са европским стандардом ЕН 589.Број објеката НИС Петрола на којима можете наћи ТНГ аутогас се стално повећава, уградњом инсталација за ауто гас на постојећим и новим бензинским станицама.

Метан CNG

Компримовани природни гас (КПГ), познатији као „метан“ тј. Compressed Natural Gas (CNG), је природни гас који се компримује на притисак од 220 до 250 бара и употребљава као енергент у индустрији или погонско гориво у возилима. Коришћењем овог горива остварује се значајна финансијска уштеда која, у зависности од типа возила, може износити и до 50%.
 
CNG ће се производити директно на НИС Петрол станицама компримовањем природног гаса из гасовода, чиме се обезбеђује његов стабилан и висок квалитет. 
 
Предности коришћења CNG
 
■ Економичност. CNG је тренутно најекономичније конвенционално гориво у поређењу са бензином, дизелом и течним нафтним гасом.
 
■ Очување животне средине. CNG доприноси смањењу емисије штетних гасова, пре свега CO2, не садржи сумпор, као ни токсичне адитиве органског олова или бензена. Такође, применом овог горива ниво буке се смањује и до 50%.
 
■ Снага. CNG је најкалоричније погонско гориво доступно на тржишту, а конверзијом мотора на CNG, возило не губи на снази. У поређењу са другим погонским горивима, CNG гориво карактеришу висока калоријска вредност (око 13 кWh/Кг) и висок октански број (120-130). 
 
■ Лакши старт. Гасовито агрегатно стање овог деривата утиче на бољу стартност и управљачке перформансе, чак и под изузетно неповољним временским условима. 
 
Која возила могу користити CNG?
 
Поред фабрички произведених возила са резервоаром и моторима прилагођеним за CNG, конверзија се може урадити и накнадно за сва возила, без обзира на њихов тип и дотадашње погонско гориво (бензин, дизел или ТНГ). На тај начин чак и возила која немају фабрички уграђен систем за погон на CNG гориво, могу да користе ово гориво у комбинацији са својим бензином или дизелом.
 
Постоје три типа возила на природни гас:
 
1. Наменска 
 
Искључиво на природни гас. 
 
2. „Bi fuel“
 
Технологија која се може применити на путничка возила која користе бензин као погонско гориво, при чему возило користи CNG, али се задржава могућност употребе бензина као резервног горива. На овај начин се може остварити финансијска уштеда и до 50%. 
 
3. „Dual fuel“
 
Технологија која се може применити за различите врсте возила која користе дизел као погонско гориво. Dual fuel представља комбиновано замешавање дизела и CNG-а, у одређеној пропорцији што директно доводи до смањене потрошње дизела и финансијске уштеде и до 35%.

ЗАШТО ЈЕ БИТАН КВАЛИТЕТ МОТОРНОГ ГОРИВА?

Квалитет моторних горива директно утиче на рад и век мотора, на емисију издувних гасова, односно посредно утиче на квалитет ваздуха. Што је гориво квалитетније, то је негативан утицај на животну средину мањи. Контрола квалитета свих врста горива у НИС а.д. се редовно спроводи од стране акредитованих лабораторија са сертификатом JUS ISO/IEC 17025.