НИС агро картица

Сви корисници НИС Агро картице остварују попуст на куповину горива (евро дизел, Опти и  G-Drive дизел), у зависности од укупне остварене потрошње, тј, да ли припадате Стандард, Силвер или Диамонд сегменту.   Поред основног попуста, уз НИС Агро картицу можете да остварите и додатни, количински попуст.

Висина укупног попуста по картици израчунава се сваког месеца, и у зависности од укупне потрошње, попуст може само да расте. Ажурирање висине попуста се врши до петог дана у месецу.

Tabela popusta za korisnike Agro kartice

Услов за остваривање додатног количинског попуста из табеле је једнократна куповина горива уз НИС Агро картицу.

Наведени попусти се примењују од 1.4.2021. до 30.4.2021. Позовите Кориснички центар на 0800 008 888 за детаљније информације и статус ваше НИС Агро картице.

Од 1.1.2020. пољопривредници имају могућност да купе ТНГ боце за домаћинство уз Агро картицу уз попуст од 10 дин/кг.

Попусти на допунски асортиман из продавнице

  • 20% попуста на топле напитке

  • 15% попуста на одабране Нисотек артикле

Како набавити НИС Агро картицу?

Уколико немате НИС Агро картицу, дођите на једну од НИС Петрол бензинских станица и пријавите се за добијање своје бесплатне НИС Агро картице. Наши запослени на бензинској станици помоћи ће Вам да попуните формулар и омогућити да Ваша нова НИС Агро картица буде активна у што краћем року. 

Шта је потребно да поднесете од документације?

Уколико сте физичко лице:

  • Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава или регистарски број радне пољопривредне машине или фотокопија саобраћајне дозволе за радну/пољопривредну машину
  • Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ

Уколико сте правно лице:

  • Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава или регистарски број радне пољопривредне машине
  • Фотокопија саобраћајне дозволе за радну/пољопривредну машину
  • Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ
  • Извод о упису у Регистар привредних субјеката (АПР) који није старији од 6 месеци од датума подношења
  • ОП образац (оверени потписи лица овлашћених за заступање)
  • Потврда о извршеној регистрацији у јединственом регистру пореских обвезника Пореске управе (ПИБ)

Једноставно обављање трансакција!

НИС Агро картица омогућава једноставну идентификацију на НИС Петрол бензинским станицама на којима можете куповати гориво, уља и мазива, као и остале производе по сниженим ценама. Начин плаћања је искључиво готовински (готовина или банкарска картица). 

За све детаљније информације, можете се обратити Корисничком центру на 0800 008 888.

Видимо се на НИС Петрол бензинским станицама!