НИС агро картица

Литри се сабирају, попусти се повећавају!

Уз НИС Агро картицу остварујете попуст на куповину горива (евро дизел, гасно уље G-Drive дизел)  и на НИС Петрол и Газпром бензинским станицама. Позовите Кориснички центар на 0800 008 888 за детаљније информације.

 
Поред основног попуста, уз НИС Агро картицу можете да остварите и додатни, количински попуст.
 • Право на додатни количински попуст остварују само корисници НИС Агро картице, у зависности од остварене укупне потрошње.
 • Висина укупног попуста одређена је у складу са оствареном потрошњом у 2017. години – ако сте у 2017. oстварили потрошњу изнад 2000 литара, ваш попуст износи 12 дин/л за евро дизел и G-Drive дизел, односно 8 дин/л за гасно уље.
 • Услов за остваривање додатног попуста је куповина најмање 50 литара горива.
 • Висина укупног попуста по картици израчунава се сваког месеца, и у зависности од укупне потрошње, попуст може само да расте. Ажурирање висине попуста се врши до петог дана у месецу.
 • Услов за остваривање додатног количинског попуста из табеле је једнократна куповина од најмање 400 литара евро дизела и G-Drive дизела, односно најмање 600 литара гасног уља.
Од 06.05.2018. пољопривредници имају могућност да купе ТНГ боце за домаћинство уз Агро картицу уз попуст од 10 дин/кг.

Попусти на допунски асортиман из продавнице

 • 15% попуста на Нисотеk уља и мазива

Како набавити НИС Агро картицу?

Уколико немате НИС Агро картицу, дођите на једну од НИС Петрол бензинских станица и пријавите се за добијање своје бесплатне НИС Агро картице. Наши запослени на бензинској станици помоћи ће Вам да попуните формулар и омогућити да Ваша нова НИС Агро картица буде активна у што краћем року. 

Шта је потребно да поднесете од документације?

Уколико сте физичко лице:
 • Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава или регистарски број радне пољопривредне машине или фотокопија саобраћајне дозволе за радну/пољопривредну машину
 • Фотокопија важеће личне карте или пасоша
 • Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ
Уколико сте правно лице:
 • Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава или регистарски број радне пољопривредне машине
 • Фотокопија саобраћајне дозволе за радну/пољопривредну машину
 • Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ
 • Извод о упису у Регистар привредних субјеката (АПР) који није старији од 6 месеци од датума подношења
 • ОП образац (оверени потписи лица овлашћених за заступање)
 • Потврда о извршеној регистрацији у јединственом регистру пореских обвезника Пореске управе (ПИБ)

Једноставно обављање трансакција!

НИС Агро картица омогућава једноставну идентификацију на НИС Петрол бензинским станицама на којима можете куповати гориво, уља и мазива, као и остале производе по сниженим ценама. Начин плаћања је искључиво готовински (готовина или банкарска картица). 
 
За све детаљније информације, можете се обратити Корисничком центру на 0800 008 888.
 
Видимо се на НИС Петрол бензинским станицама!