Попуст за пољопривреднике на свим НИС-овим бензинским станицама

Сви пољопривредници, физичка лица, предузетници или правна лица која имају активни статус регистрованог пољопривредног домаћинства или газдинства, могу да купују по сниженој цени дизел евро пет квалитета произведен у Рафинерији нафте Панчево. Потребно је да имају активну НИС-ову картицу за пољопривреднике чије је издавање бесплатно.
Тренутно око 60.000 пољопривредника поседује НИС-ову картицу коју могу да активирају куповином на свим бензинским станицама. За оне који картицу још немају, поступак издавања је врло једноставан:
1. Захтев за издавање и коришћење НИС картице за пољопривреднике се преузима на свим НИС Петрол и GAZPROM бензинским станицама или на НИС-овом потрошачком сајту на адреси: http://www.nispetrol.rs/sr/добра-сетва-и-још-боља-жетва-уз-нову-картицу-за-јефтинији-дизел
2. Пољопривредници попуњавају захтев, који заједно са назначеном документацијом у захтеву, шаљу поштом на адресу: НИС а.д. Нови Сад, Одељење „Call Center“, Картица за пољопривреднике, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад.
3. Компанија одмах  по добијању захтева проверава документацију и у року од 14 дана активира НИС картицу за пољопривреднике након чега је она спремна за употребу.

Све информације у вези са издавањем и коришћењем НИС картице за пољопривреднике се могу добити позивом на број информативног центра НИС-а 08 0000 8888.
Списак бензинских станица НИС Петрол на којима се може остварити попуст, налази се на адреси: http://www.nispetrol.rs/sr/картица/нис-петрол-мапа-бензинских-станица