SMS сервис и Говорни аутомат

Наше нове услуге, SMS сервис и говорни аутомат, омогућавају добијање информација о стању по Вашим кредитним и дебитним картицама и могућност добијања позива на број за уплате по основу дебитних и индивидуалних картица.

За све информације позовите Вашег личног менаџера или наш инфо центар 08 0000 8888.

Информације о стању по Вашим картицама

Пошаљите SMS поруку у формату:

STN(размак)Број Картице (пример: STN 7824723012345678) на број телефона 064 888 22 88 и добићете тражену информацију.

*цена ове услуге се тарифира у складу са важећим ценовником SMS порука Вашег опредељујућег мобилног оператера у Србији.

Позив на број за уплате по основу дебитних и кредитних картица

За индивидуалне картице је довољно да пошаљете SMS поруку у формату:

PNB_IND(размак)Број Картице(размак)износ (пример: PNB_IND 7824723012345678) 30000(износ уносите без тачака, зареза и слично) на број телефона 064 888 22 88.

За групне уплате пошаљите СМС поруку у формату:

PNB_GRU(размак)Број Картице(размак)износ (пример:PNB_GRU 7824723012345678) 10000(износ уносите без тачака, зареза и слично) на број телефона 064 888 22 88.

*цена ове услуге се тарифира у складу са важећим ценовником SMS порука Вашег опредељујућег мобилног оператера у Србији.

Услуга говорног аутомата

Позивањем БЕСПЛАТНОГ броја телефона 08 0000 8888 и бирањем дате опције у оквиру Картице за гориво имате могућност добијања информација о стању по картицама и позиву на број за уплате по дебитним и кредитним картицама.