Најчешће постављана питања

Најчешће постављана питања

Зашто је литража на крају сваког квартала анулирана на нула литара на ЦД картици?

Зато што непотрошени литри у једном кварталу не могу да се додају литрима у новом кварталу, а преостала средства могу да се искористе за умањење износа за нову уплату.

Да ли је могуће једним ППО-ПДВ обрасцем извршити ослобађање ПДВ-а за више ИЦ картица?

Не, са једним ППО-ПДВ обрасцем је могуће извршити ослобађање ПДВ-а за само једну картицу.

Да ли је са једном ИЦ финансијском картицом могуће точити све врсте горива?

Не. Због ослобађања ПДВ-а са једном ИЦ финансијском картицом је могуће точити само једну врсту горива.

Pages