Најчешће постављана питања

Најчешће постављана питања

Да ли је могуће након израде картице променити тип горива?

По изради картици је могуће мењати лимите као и типове горива које је могуће плаћати конкретном картицом. Измене вршите подношењем захтева преко менаџера за Вашу компанију или путем личног кабинета (CMS апликације за контролу картица).

Да ли постоји минимални износ за уплату на дебитне картице?

Не постоје ни минимални ни максимални износи за уплате.

Шта радити у случају губитка ПИН-а?

У случају губитка ПИН-а можете на објекту бензинске станице захтевати ресетовање истог, што се врши путем НИС информационог центра. Такође, можете захтевати и издавање новог ПИН кода подношењем захтева додељеном менаџеру за Ваше предузеће.

Шта радити у случају блокаде картице због уношења нетачног ПИН кода?

Након трећег неисправног уноса ПИН кода, картица се блокира, након чега је путем додељеног менаџера потребно послати захтев за деблокаду и издавање новог кода.

Да ли је могуће картицу користити више пута у току једног дана?

Не постоји ограничење у погледу броја коришћења картице, једино ограничење представљају расположива средства и захтевани лимити по картицама.

Како сазнати расположиво стање на картици?

Информације о расположивим средствима можете добити путем информационог центра НИС-а на телефон 08-0000-8888, преко Вашег регионалног НИС центра или путем личног кабинета.

Како сазнати цену горива?

Информације о актуелним ценама можете добити преко регионалног центра НИС-а или путем личног кабинета – преко извештаја “Ценовник” где ће бити излистане највише цене по дериватима на свакој бензинској станици у НИС мрежи.

Да ли је могуће извршити пребацивање средстава са картица или група картица?

Можете вршити трансфер средстава између група картица или индивидуалних картица и то достављањем захтева за пренос додељеном НИС менаџеру или путем личног кабинета преко команди “Рад са картицама”-“Пребацивање средстава”

Да ли је могуће део износа рачуна платити картицом а део неким другим видом плаћања?

Не, трансакцију на бензинској станици није могуће поделити на различите видове плаћања, стога је битно пре сваког точења горива проверити стање расположивих средстава на картици.

Када се добијају рачуни?

Фактуре и рачуни се достављају на крају сваког месеца, као и књижна одобрења уколико је Ваша компанија остварила право на рабат током једног месеца.

Када се након уплате може користити уплаћена литража на ЦД картици?

Ако се уплата врши готовински онда су литри на картици расположиви наредног дана. Ако се уплаћује са нерезидентног рачуна, онда је потребно 3-4 дана.

Да ли је могуће са једном ЦД картицом точити и BMB95 и Evropremijum BMB?

Нажалост, са ЦД картицом је могуће точити само једну врсту горива.

Pages