ГАСНО УЉЕ 0.1.

Пре почетка утакања, пољопривредник је дужан да приликом куповине на бензинској станици на увид достави Извод о регистрацији из Регистра пољопривредног газдинства. Уколико пољопривредник не располаже Изводом, утакање ГАСНОГ УЉА 0.1. није могуће. Самопослуживање пољопривредника гасним уљем 0.1 је строго забрањено.

Дистрибуција дизел горива ГАСНО УЉЕ 0.1 вршиће се у периоду од 01.09.2013. до 30.11.2013. године.
Више информација добићете у било које време, од 00-24, бесплатним позивањем информативног сервиса на 08 0000 8888.