Регионална представништва

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВЕЛЕПРОДАЈУ

АДРЕСА ПРЕДСТАВНИШТВА:
НИС а.д. Нови Сад, Дирекција за регионалну велепродају - Милентија Поповића 1, 11070 Београд (Нови Београд)
 
Alexander Makarevich
Александар Макаревич Константин Тарасов
Заменик Директора Блока Промет за комерцијалне активности
Директор дирекције за регионалну велепродају
 
У оквиру Дирекције за регионалну велепродају се налази пет сектора подељених по територији и врсти производа које пласирају на тржиште.
 

Београд

РЕГИОН БЕОГРАД територијално покрива Београд и околину за белу робу и специјалне деривате, а за црну робу (мазути) целу територију Србије. Иако је територијално надлежан за најмању површину, овај сектор, због своје локације, пласира највећи промет белих деривата на тржиште Републике Србије. Такође се врши продаја свим купцима на територији Косова и Метохије као и дипломатско-конзуларним представништвима.
ЕМИЛИЈА РИСТАНОВИЋ
ЕМИЛИЈА РИСТАНОВИЋ
Директор Сектора велепродаје Београд

Телефон: 

011/ 205-8153
064/888- 5314

Email: 

emilija.ristanovic@nis.eu

Address: 

Милентија Попвића 1
Email:
rcbg.veleprodaja@nis.eu
Стручни сарадници
НАТАША КЕСЕРОВИЋ
НАТАША КЕСЕРОВИЋ
Менаџер за привлачење и продају кључним купцима

Телефон: 

011/205-8125
064/888- 5496

Email: 

natasa.keserovic@nis.eu
ГОРАН МИЛИЋ
ГОРАН МИЛИЋ
Комерцијалиста за регион Београд

Телефон: 

011/205-8121
064/888- 5458

Email: 

goran.milic@nis.eu
МИРОСЛАВ КРГА
МИРОСЛАВ КРГА
Комерцијалиста за регион Београд

Телефон: 

011/205-8146
064/888 -8440

Email: 

miroslav.krga@nis.eu
ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ
ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ
Комерцијалиста за регион Београд

Телефон: 

011/205-8042
064/888- 5348

Email: 

jelena.filipovic@nis.eu
ЛИДИЈА ВЕЉКОВИЋ
ЛИДИЈА ВЕЉКОВИЋ
Комерцијалиста за регион Београд

Телефон: 

011/205-8133
064/888- 5271

Email: 

lidija.veljkovic@nis.eu
ВЛАДИМИР СТОЈАНОВИЋ
ВЛАДИМИР СТОЈАНОВИЋ
Комерцијалиста за регион Београд

Телефон: 

011/205-8120
064/888 -1470

Email: 

vladimir.z.stojanovic@nis.eu
АЛЕКСАНДРА ЗОБЕНИЦА
АЛЕКСАНДРА ЗОБЕНИЦА
Комерцијалиста за кључне купце

Телефон: 

011/205-8947
064/888- 5455

Email: 

aleksandra.zobenica@nis.eu
НИКОЛА ЉУБИЧИЋ
НИКОЛА ЉУБИЧИЋ
Комерцијалиста за кључне купце

Телефон: 

011/205-8134
064/888- 5329

Email: 

nikola.ljubicic@nis.eu
СИНИША ЈУРИЋ
СИНИША ЈУРИЋ
Комерцијалиста за кључне купце

Телефон: 

064/888-5584

Email: 

sinisa.juric@nis.eu
БИЉАНА ЛЕКИЋ
БИЉАНА ЛЕКИЋ
Координатор за подршку продаји

Телефон: 

011/205-8147
064/888 -5294

Email: 

biljana.lekic@nis.eu
ГОРАН ПЕПИЋ
ГОРАН ПЕПИЋ
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

011/205-8151
064/888 -5379

Email: 

goran.pepic@nis.eu
ДАРКО РАДМАНОВИЋ
ДАРКО РАДМАНОВИЋ
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

011/205-8972
064/888-1383

Email: 

darko.radmanovic@nis.eu
ЖЕЉКО КОЊЕВИЋ
ЖЕЉКО КОЊЕВИЋ
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

011/205-8135
064/808- 8458

Email: 

zeljko.konjevic@nis.eu
ИВИЦА МИЈАИЛОВИЋ
ИВИЦА МИЈАИЛОВИЋ
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

011/205-8138
064/888- 5435

Email: 

ivica.mijailovic@nis.eu

Нови Сад

РЕГИОН НОВИ САД покрива територију Војводине за белу робу и специјалне деривате. С обзиром да је Војводина пољопривредни крај, у нашем региону, већински се снабдевају, пољопривредна предузећа, шећеране, транспортери, грађевинска предузећа и бензинске станице. Стратешки задатак овог региона је да благовремено обезбеди привреду Војводине нафтним дериватима.
СЛОБОДАН МИЛИЋ
СЛОБОДАН МИЛИЋ
Директор Сектора велепродаје Нови Сад

Телефон: 

021/481-3390
064/845-3111

Email: 

slobodan.milic@nis.eu

Address: 

Народног Фронта 12
Email:
rcns.veleprodaja@nis.eu
Стручни сарадници
МАРКО СТЕФАНОВИЋ
МАРКО СТЕФАНОВИЋ
Комерцијалиста за регион Нови Сад

Телефон: 

021/481-3972
064/888-6461

Email: 

marko.stefanovic@nis.eu
МАРИЈАНА КОЗОМАРА
МАРИЈАНА КОЗОМАРА
Комерцијалиста за регион Нови Сад

Телефон: 

021/481-3026
064/888-5763

Email: 

marijana.kozomara@nis.eu
ЈАСМИНА АНДИЋ
ЈАСМИНА АНДИЋ
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

021/481-3326
064/888-5498

Email: 

jasmina.andic@nis.eu
МИЛКА SCHMIDT
МИЛКА SCHMIDT
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

021/481-3972
064/888-5764

Email: 

milka.schmidt@nis.eu

Чачак

РЕГИОН ЧАЧАК територијално заузима области Западне и Централне Србије, а географски гледано Сектор обухвата тесриторију источно од реке Дрине, јужно од реке Саве, западно од ауто-пута Београд–Ниш и јужно од границе са Црном Гором. Купци се налазе у следећим управним окрузима: Моравички, Златиборски, Шумадијски, Рашки, Колубарски, Мачвански, као и део Поморавског (Свилајнац) и део Подунавског (Смедеревска Паланка). Разуђеност територије од брдскопланинских до равничарских терена је главна специфичност овог сектора Велепродаје.
ДУШАН ТОМИЋ
Директор Сектора велепродаје Чачак

Телефон: 

021/481-2661
064/888-5300

Email: 

dusan.tomic@nis.eu

Address: 

Николе Тесле 34
Email:
rcca.veleprodaja@nis.eu
Стручни сарадници
БРАНКА МОРАЧАНИН
Комерцијалиста за регион Чачак

Телефон: 

021/481-2655
064/888-5159

Email: 

branka.moracanin@nis.eu
НЕБОЈША ЋАЛОВИЋ
НЕБОЈША ЋАЛОВИЋ
Комерцијалиста за регион Чачак

Телефон: 

021/481 2658
064/888-1807

Email: 

nebojsa.calovic@nis.eu
НАТАША КРСМАНОВИЋ
НАТАША КРСМАНОВИЋ
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

021/481 2654
064/888-1223

Email: 

natasa.krsmanovic@nis.eu
ЈОВАНА ЛУКОВИЋ
Специјалиста за подршку велепродаји

Телефон: 

021/481-2668
064/888-5591

Email: 

jovana.lukovic@nis.eu
ДРАГАН В. ЈОВАНОВИЋ
Специјалиста за подршку велепродаји

Телефон: 

021/481-2652
064/839-6810

Email: 

dragan.v.jovanovic@nis.eu

Ниш

РЕГИОН НИШ територијално покрива Нишавски, Пиротски, Зајечарски, Борски, Поморавски, Расински, Топлички, Јабланички и Пчињски округ
GORAN CENIĆ
ГОРАН ЦЕНИЋ
Директор Сектора велепродаје Ниш

Телефон: 

018/ 507-011
064-888-6146

Email: 

goran.cenic@nis.eu

Address: 

Булевар 12. фебруара 157
Email:
rcjis.veleprodaja@nis.eu
Стручни сарадници
ДЕЈАН ЦАКИЋ
ДЕЈАН ЦАКИЋ
Комерцијалиста за регион Ниш

Телефон: 

018/ 507-079
064-888-5113

Email: 

dejan.cakic@nis.eu
НЕНАД ЈОВАНОВИЋ
НЕНАД ЈОВАНОВИЋ
Комерцијалиста за регион Ниш

Телефон: 

018/ 507-008
064-888-9514

Email: 

nenad.a.jovanovic@nis.eu
НИКОЛА ПЕШИЋ
НИКОЛА ПЕШИЋ
Комерцијалиста за регион Ниш

Телефон: 

018/ 507-066
064-888-2872

Email: 

nikola.pesic@nis.eu
STANISLAVA ŠAPONJIĆ VRANIĆ
СТАНИСЛАВА ШАПОЊИЋ ВРАНИЋ
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

018/507-073
064-888-5216

Email: 

stanislava.vranic@nis.eu
БОГДАН ЛАКИЋЕВИЋ
БОГДАН ЛАКИЋЕВИЋ
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

018/ 507-018
064-888-5362

Email: 

bogdan.lakicevic@nis.eu

Сектор за продају ТНГ-а

Сектор за продају ТНГ-а НИС-а покрива целу територују Републике Србије. Врши продају мешавине Течних Нафтних Гасова (ТНГ) за потребе индустрије по стандарду СРПС Б.Х2.134 и као Ауто Гас по стандарду СРПС ЕН 589, као и ТНГ у брендираним и безбедним боцама од 2,3,5,10 и 35 кг. Поред продаје мешавине ТНГ-а, врши и продају свих његових компоненти: Пропана, Бутана, Пропилена итд. Употреба ТНГ-а знатно доприноси смањењу загађености животне средине, а са аспекта употребе у аутомобилима, нижа цена као и продужетак века трајања мотора, додатно повећавају економичност његове употребе. Регионална распрострањеност складишта у Београду, Новом Саду, Елемиру, Чачку и Нишу, као и могућност преузимања у производном погону у Рафинерији Панчево за купце са сопственим превозом, чини НИС сигурним и брзим добављачем. Запослени који раде у овом Сектору максимално су фокусарани на задовољењу свих потреба купаца за овим дериватима и својим радом и односом са цењеним потрошачима представљамо угледног и стабилног добављача у било ком тренутку.
НЕНАД ГРУЈОВИЋ
НЕНАД ГРУЈОВИЋ
Директор Сектора за продају ТНГ-а

Телефон: 

011/205-8649
064-888-3113

Email: 

nenad.grujovic@nis.eu

Address: 

Милентија Поповића 9
Email:
pro.prodaja-tng@nis.eu
Стручни сарадници
ЖЕЉКО ВИЈЕТРОВИЋ
ЖЕЉКО ВИЈЕТРОВИЋ
Експерт - координатор за продају ТНГ-а

Телефон: 

021/481-2666
064-888-1915

Email: 

zeljko.vjetrovic@nis.eu
МИРА ГАЋИНОВИЋ
МИРА ГАЋИНОВИЋ
Експерт - координатор за продају ТНГ-а

Телефон: 

011/205-8144
064-888-5675

Email: 

mira.gacinovic@nis.eu
НЕНАД ШИКОПАРИЈА
НЕНАД ШИКОПАРИЈА
Кординатор за продају ТНГ-а

Телефон: 

021/481-3992
064-888-1642

Email: 

nenad.sikoparija@nis.eu
МАРЈАН ПАВЛОВИЋ
МАРЈАН ПАВЛОВИЋ
Координатор за продају ТНГ-а

Телефон: 

011/205-8122
064-888-3616

Email: 

marjan.pavlovic@nis.eu
PETAR MILEV
ПЕТАР МИЛЕВ
Експерт - координатор за продају ТНГ-а

Телефон: 

018/507-010
064-888-6150

Email: 

petar.milev@nis.eu
Martina Veselinović
МАРТИНА ВЕСЕЛИНОВИЋ
Координатор за продају ТНГ-а

Телефон: 

0112058158
0648882458

Email: 

martina.veselinovic@nis.eu
Милош Цветковић
МИЛОШ ЦВЕТКОВИЋ
Стручни сарадник за продају ТНГ-а

Телефон: 

018507012
0648884635

Email: 

milos.cvetkovic@nis.eu
Светлана Бандић
СВЕТЛАНА БАНДИЋ
Стручни сарадник за продају ТНГ-а

Телефон: 

021 481 6908
064 8881639

Email: 

svetlana.bandic@nis.eu
ВЛАДИЦА ВИДОВИЋ
ВЛАДИЦА ВИДОВИЋ
Стручни сарадник за продају ТНГ-а

Телефон: 

021/481-6909
064-888-1620

Email: 

vladica.vidovic@nis.eu