Регионална представништва

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВЕЛЕПРОДАЈУ

АДРЕСА ПРЕДСТАВНИШТВА:
НИС а.д. Нови Сад, Департман за регионалну велепродају - Милентија Поповића 1, 11070 Београд (Нови Београд)
 
   
Константин Тарасов Борис Самарџић
Директор Дирекције за комерцијалне активности
 
Директор Департмана за регионалну велепродају
 
 
У оквиру Департмана за регионалну велепродају се налази пет сектора подељених по територији и врсти производа које пласирају на тржиште.
 

Београд

РЕГИОН БЕОГРАД територијално покрива Београд и околину за белу робу и специјалне деривате, а за црну робу (мазути) целу територију Србије. Такође се врши продаја дипломатско-конзуларним представништвима.
ЕМИЛИЈА РИСТАНОВИЋ
ЕМИЛИЈА РИСТАНОВИЋ
Директор Сектора велепродаје Београд

Телефон: 

011/ 205-8153
064/888- 5314

Email: 

emilija.ristanovic@nis.eu

Address: 

Милентија Попвића 1
Email:
rcbg.veleprodaja@nis.eu
Стручни сарадници
МИРОСЛАВ КРГА
МИРОСЛАВ КРГА
Комерцијалиста за регион Београд

Телефон: 

011/205-8146
064/8088 -440

Email: 

miroslav.krga@nis.eu
ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ
ЈЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ
Комерцијалиста за регион Београд

Телефон: 

011/205-8042
064/888- 5348

Email: 

jelena.filipovic@nis.eu
ЛИДИЈА ВЕЉКОВИЋ
ЛИДИЈА ВЕЉКОВИЋ
Комерцијалиста за регион Београд

Телефон: 

011/205-8133
064/888- 5271

Email: 

lidija.veljkovic@nis.eu
ВЛАДИМИР СТОЈАНОВИЋ
ВЛАДИМИР СТОЈАНОВИЋ
Комерцијалиста за регион Београд

Телефон: 

011/205-8120
064/888 -1470

Email: 

vladimir.z.stojanovic@nis.eu
НИКОЛА ЉУБИЧИЋ
НИКОЛА ЉУБИЧИЋ
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

011/205-8134
064/888- 5329

Email: 

nikola.ljubicic@nis.eu
БИЉАНА ЛЕКИЋ
БИЉАНА ЛЕКИЋ
Координатор за подршку продаји

Телефон: 

011/205-8147
064/888 -5294

Email: 

biljana.lekic@nis.eu
ДАРКО РАДМАНОВИЋ
ДАРКО РАДМАНОВИЋ
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

011/205-8972
064/888-1383

Email: 

darko.radmanovic@nis.eu
ЖЕЉКО КОЊЕВИЋ
ЖЕЉКО КОЊЕВИЋ
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

011/205-8135
064/808- 8458

Email: 

zeljko.konjevic@nis.eu
ИВИЦА МИЈАИЛОВИЋ
ИВИЦА МИЈАИЛОВИЋ
Администратор за подршку велепродаји

Телефон: 

011/205-8138
064/888- 5435

Email: 

ivica.mijailovic@nis.eu
АЛЕКСАНДРА СТАНКОВИЋ
Администратор за подршку велепродаји

Телефон: 

011/205-8137
064/888-5043

Email: 

aleksandra.m.stankovic@nis.eu

Нови Сад

РЕГИОН НОВИ САД покрива територију Војводине за белу робу и специјалне деривате. С обзиром да је Војводина пољопривредни крај, у нашем региону, већински се снабдевају, пољопривредна предузећа, шећеране, транспортери, грађевинска предузећа и бензинске станице. Стратешки задатак овог региона је да благовремено обезбеди привреду Војводине нафтним дериватима.
СЛОБОДАН МИЛИЋ
СЛОБОДАН МИЛИЋ
Директор Сектора велепродаје Нови Сад

Телефон: 

021/481-3390
064/845-3111

Email: 

slobodan.milic@nis.eu

Address: 

Народног Фронта 12
Email:
rcns.veleprodaja@nis.eu
Стручни сарадници
МАРКО СТЕФАНОВИЋ
МАРКО СТЕФАНОВИЋ
Комерцијалиста за регион Нови Сад

Телефон: 

021/481-3972
064/888-6461

Email: 

marko.stefanovic@nis.eu
МАРИЈАНА КОЗОМАРА
МАРИЈАНА КОЗОМАРА
Комерцијалиста за регион Нови Сад

Телефон: 

021/481-3026
064/888-5763

Email: 

marijana.kozomara@nis.eu
ЈАСМИНА АНДИЋ
ЈАСМИНА АНДИЋ
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

021/481-3326
064/888-5498

Email: 

jasmina.andic@nis.eu
МИЛКА SCHMIDT
МИЛКА SCHMIDT
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

021/481-3972
064/888-5764

Email: 

milka.schmidt@nis.eu

Чачак

РЕГИОН ЧАЧАК територијално заузима области Западне и Централне Србије, а географски гледано Сектор обухвата тесриторију источно од реке Дрине, јужно од реке Саве, западно од ауто-пута Београд–Ниш и јужно од границе са Црном Гором. Купци се налазе у следећим управним окрузима: Моравички, Златиборски, Шумадијски, Рашки, Колубарски, Мачвански, као и део Поморавског (Свилајнац) и део Подунавског (Смедеревска Паланка). Разуђеност територије од брдскопланинских до равничарских терена је главна специфичност овог сектора Велепродаје.
ДУШАН ТОМИЋ
Директор Сектора велепродаје Чачак

Телефон: 

021/481-2661
064/888-5300

Email: 

dusan.tomic@nis.eu

Address: 

Николе Тесле 34
Email:
rcca.veleprodaja@nis.eu
Стручни сарадници
БРАНКА МОРАЧАНИН
Комерцијалиста за регион Чачак

Телефон: 

021/481-2655
064/888-5159

Email: 

branka.moracanin@nis.eu
НЕБОЈША ЋАЛОВИЋ
НЕБОЈША ЋАЛОВИЋ
Комерцијалиста за регион Чачак

Телефон: 

021/481 2658
064/888-1807

Email: 

nebojsa.calovic@nis.eu
ДУШИЦА НОВАКОВИЋ
Комерцијалиста за регион Чачак

Телефон: 

021/481-2652
064/888-8633

Email: 

dusica.novakovic@nis.eu
МАРИЈА ДЕЉАНИН
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

021/481-2668
064/888-9967

Email: 

marija.deljanin@nis.eu
НАТАША КРСМАНОВИЋ
НАТАША КРСМАНОВИЋ
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

021/481 2654
064/888-1223

Email: 

natasa.krsmanovic@nis.eu
ЈОВАНА ЛУКОВИЋ
Специјалиста за подршку велепродаји

Телефон: 

021/481-2668
064/888-5591

Email: 

jovana.lukovic@nis.eu

Ниш

РЕГИОН НИШ територијално покрива Нишавски, Пиротски, Зајечарски, Борски, Поморавски, Расински, Топлички, Јабланички и Пчињски округ
GORAN CENIĆ
ГОРАН ЦЕНИЋ
Директор Сектора велепродаје Ниш

Телефон: 

018/ 507-011
064-888-6146

Email: 

goran.cenic@nis.eu

Address: 

Булевар 12. фебруара 157
Email:
rcjis.veleprodaja@nis.eu
Стручни сарадници
ДЕЈАН ЦАКИЋ
ДЕЈАН ЦАКИЋ
Комерцијалиста за регион Ниш

Телефон: 

018/ 507-079
064-888-5113

Email: 

dejan.cakic@nis.eu
НЕНАД ЈОВАНОВИЋ
НЕНАД ЈОВАНОВИЋ
Комерцијалиста за регион Ниш

Телефон: 

018/ 507-008
064-888-9514

Email: 

nenad.a.jovanovic@nis.eu
НИКОЛА ПЕШИЋ
НИКОЛА ПЕШИЋ
Комерцијалиста за регион Ниш

Телефон: 

018/ 507-066
064-888-2872

Email: 

nikola.pesic@nis.eu
STANISLAVA ŠAPONJIĆ VRANIĆ
СТАНИСЛАВА ШАПОЊИЋ ВРАНИЋ
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

018/507-073
064-888-5216

Email: 

stanislava.vranic@nis.eu
БОГДАН ЛАКИЋЕВИЋ
БОГДАН ЛАКИЋЕВИЋ
Координатор за подршку велепродаји

Телефон: 

018/ 507-018
064-888-5362

Email: 

bogdan.lakicevic@nis.eu

Сектор за продају ТНГ-а

Сектор за продају ТНГ-а НИС-а покрива целу територују Републике Србије. Врши продају мешавине Течних Нафтних Гасова (ТНГ) за потребе индустрије по стандарду СРПС Б.Х2.134 и као Ауто Гас по стандарду СРПС ЕН 589, као и ТНГ у брендираним и безбедним боцама од 2,3,5,10 и 35 кг. Поред продаје мешавине ТНГ-а, врши и продају свих његових компоненти: Пропана, Бутана, Пропилена итд. Употреба ТНГ-а знатно доприноси смањењу загађености животне средине, а са аспекта употребе у аутомобилима, нижа цена као и продужетак века трајања мотора, додатно повећавају економичност његове употребе. Регионална распрострањеност складишта у Београду, Новом Саду, Елемиру, Чачку и Нишу, као и могућност преузимања у производном погону у Рафинерији Панчево за купце са сопственим превозом, чини НИС сигурним и брзим добављачем. Запослени који раде у овом Сектору максимално су фокусарани на задовољењу свих потреба купаца за овим дериватима и својим радом и односом са цењеним потрошачима представљамо угледног и стабилног добављача у било ком тренутку.
НЕНАД ГРУЈОВИЋ
НЕНАД ГРУЈОВИЋ
Директор Сектора за продају ТНГ-а

Телефон: 

011/205-8649
064-888-3113

Email: 

nenad.grujovic@nis.eu

Address: 

Милентија Поповића 9
Email:
pro.prodaja-tng@nis.eu
Стручни сарадници
ЖЕЉКО ВИЈЕТРОВИЋ
ЖЕЉКО ВИЈЕТРОВИЋ
Експерт - координатор за продају ТНГ-а

Телефон: 

021/481-2666
064-888-1915

Email: 

zeljko.vjetrovic@nis.eu
МИРА ГАЋИНОВИЋ
МИРА ГАЋИНОВИЋ
Експерт - координатор за продају ТНГ-а

Телефон: 

011/205-8144
064-888-5675

Email: 

mira.gacinovic@nis.eu
НЕНАД ШИКОПАРИЈА
НЕНАД ШИКОПАРИЈА
Кординатор за продају ТНГ-а

Телефон: 

021/481-3992
064-888-1642

Email: 

nenad.sikoparija@nis.eu
МАРЈАН ПАВЛОВИЋ
МАРЈАН ПАВЛОВИЋ
Координатор за продају ТНГ-а

Телефон: 

011/205-8122
064-888-3616

Email: 

marjan.pavlovic@nis.eu
PETAR MILEV
ПЕТАР МИЛЕВ
Експерт - координатор за продају ТНГ-а

Телефон: 

018/507-010
064-888-6150

Email: 

petar.milev@nis.eu
Милош Цветковић
МИЛОШ ЦВЕТКОВИЋ
Стручни сарадник за продају ТНГ-а

Телефон: 

018507012
0648884635

Email: 

milos.cvetkovic@nis.eu
Светлана Бандић
СВЕТЛАНА БАНДИЋ
Стручни сарадник за продају ТНГ-а

Телефон: 

021 481 6908
064 8881639

Email: 

svetlana.bandic@nis.eu
ВЛАДИЦА ВИДОВИЋ
ВЛАДИЦА ВИДОВИЋ
Стручни сарадник за продају ТНГ-а

Телефон: 

021/481-6909
064-888-1620

Email: 

vladica.vidovic@nis.eu
ТИЈАНА БУЛАТОВИЋ
Специјалиста за продају ТНГ-а

Телефон: 

011/205 8278
064/888 2819

Email: 

tijana.bulatovic@nis.eu
За услуге пружања продаје Гасног уља екстра лаког Евро ЕЛ за физичка лица можете се обратити на телефон 064/888-5109 Немања В. Алексић.