Корисни линкови

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

У наставку текста можете пронаћи wеб странице у којима се налазе корисне информације за Ваше пословање.
 
Претрага података о регистрованим понуђачима (за јавне набавке).
 
Закон о енергетици; Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте; Уредба о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива; Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.
 
Подаци о лиценцама (нпр. Трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом; Складиштење нафте, деривата нафте и биогорива);
 
Закон о енергетици; Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте; Уредба о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива; Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.