Ауто гас

НИС Петрол у својој понуди има ТНГ ауто гас, прилагођен уређајима за гас новије генерације.
Економичност ауто гаса се огледа у ниској цени, дужем веку трајања мотора, нижим трошковима одржавања возила, дужем периоду замене уља и свећица, дужем веку трајања катализатора.
Са еколошког аспекта знатно је повољнији од класичних моторних горива.

Произведен по најстрожим произвођачким спецификацијама, квалитет АУТОГАС ТНГ је у потпуности у складу са европским стандардом ЕН 589.

Број објеката НИС Петрола на којима можете наћи ТНГ аутогас се стално повећава, уградњом инсталација за ауто гас на постојећим и новим бензинским станицама.