Korisni linkovi

KORISNI LINKOVI

U nastavku teksta možete pronaći web stranice u kojima se nalaze korisne informacije za Vaše poslovanje.
 
Pretraga podataka o registrovanim ponuđačima (za javne nabavke).
 
Zakon o energetici; Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte; Uredba o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva; Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla.
 
Podaci o licencama (npr. Trgovina naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom; Skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva);
 
Zakon o energetici; Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte; Uredba o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva; Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla.