Veleprodaja cenovnik

Važeće veleprodajne cene sa naknadom za obavezne rezerve derivata, naknadom za unapredjenje energetske efikasnosti, akcizom i PDV-om

INFO:

Preuzmi Excel  

Uputstvo: derivati i deaktiviranje strane  
Uputstvo za čišćenje keša  
DerivatJedinicaOdloženoAvansno
Evro dizel - Većina pogonadin/lit150,86149,66
Evro dizel - Rafinerija Pančevodin/lit150,86149,66
Evro dizel - INSTALACIJA NIŠdin/lit149,86148,66
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - Rafinerija Pančevodin/lit149,80148,60
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - CS N.Sad-Magacin gorivadin/lit149,80148,60
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Svi pogonidin/lit148,80147,60
Evro premijum BMB-95 - Svi pogonidin/lit137,76136,56
Evro BMB 98 - Svi pogonidin/lit145,76144,56
Propan butan smesa TNG F - Svi pogonidin/kg127,42125,62
Propan-butan smesa 1 KG - Svi pogonidin/kg145,02145,02
Ulje za loženje srednje S - Svi pogonidin/kg60,1458,94
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - Svi pogonidin/kg67,8666,66
Evro bitumen za puteve 50/70 - Svi pogonidin/kg51,4250,22
Evro bitumen za puteve 70/100 - Svi pogonidin/kg51,4250,22
Autogas TNG - Rafinerija Pančevodin/kg127,62125,82
Autogas TNG - Većina pogonadin/kg128,62126,82
Evro bitumen za puteve 160/220 - Svi pogonidin/kg50,1448,94
Evro bitumen za puteve 35/50 - Svi pogonidin/kg51,4250,22
Polimer bitumen 45/80-65 - Svi pogonidin/kg71,4270,22

Napomena: Cene su bez količinskog popusta.

Navedene cene su samo informativnog tipa. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite nadležnim službama za prodaju naftnih derivata u okviru Departmana za regionalnu veleprodaju.