Veleprodaja cenovnik

Važeće veleprodajne cene sa naknadom za obavezne rezerve derivata, naknadom za unapredjenje energetske efikasnosti, akcizom i PDV-om

INFO: Veleprodajna cena evro EL-a za fizička lica je cena za Servis za lož ulje KPC-BG

Preuzmi Excel  

Uputstvo: derivati i deaktiviranje strane  
Uputstvo za čišćenje keša  
DerivatJedinicaOdloženoAvansno
Evro dizel - INSTALACIJA NIŠdin/lit148,16146,96
Evro dizel - Većina pogonadin/lit149,16147,96
Evro dizel - Rafinerija Pančevodin/lit149,16147,96
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - Rafinerija Pančevodin/lit148,10146,90
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - CS N.Sad-Magacin gorivadin/lit148,10146,90
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Većina pogonadin/lit147,10145,90
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Servis za loz ulje KPC BGdin/lit153,10153,10
Evro premijum BMB-95 - Svi pogonidin/lit133,96132,76
Evro BMB 98 - Svi pogonidin/lit141,96140,76
Propan butan smesa TNG F - Svi pogonidin/kg143,22141,42
Propan-butan smesa 1 KG - Svi pogonidin/kg160,82160,82
Ulje za loženje srednje S - Svi pogonidin/kg75,4474,24
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - Svi pogonidin/kg78,5677,36
Evro bitumen za puteve 50/70 - Svi pogonidin/kg54,4253,22
Evro bitumen za puteve 70/100 - Svi pogonidin/kg54,4253,22
Autogas TNG - Većina pogonadin/kg144,42142,62
Autogas TNG - Rafinerija Pančevodin/kg143,42141,62
Evro bitumen za puteve 160/220 - Svi pogonidin/kg51,1449,94
Evro bitumen za puteve 35/50 - Svi pogonidin/kg54,4253,22
Polimer bitumen 45/80-65 - Svi pogonidin/kg72,9271,72

Napomena: Cene su bez količinskog popusta.

Navedene cene su samo informativnog tipa. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite nadležnim službama za prodaju naftnih derivata u okviru Departmana za regionalnu veleprodaju.