Veleprodaja cenovnik

Važeće veleprodajne cene sa naknadom za obavezne rezerve derivata, naknadom za unapredjenje energetske efikasnosti, akcizom i PDV-om

INFO: Veleprodajna cena evro EL-a za fizička lica je cena za Servis za lož ulje KPC-BG. Usluga prodaje Gasnog Ulja ekstra lakog Evro EL, vrši se u periodu od 15.10.-31.04.

Preuzmi Excel  

Uputstvo: derivati i deaktiviranje strane  
Uputstvo za čišćenje keša  
DerivatJedinicaOdloženoAvansno
Evro dizel - Rafinerija Pančevodin/lit126,96125,76
Evro dizel - INSTALACIJA NIŠdin/lit125,98124,78
Evro dizel - Većina pogonadin/lit126,96125,76
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - Svi pogonidin/lit125,92124,72
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Svi pogonidin/lit124,92123,72
Evro premijum BMB-95 - Svi pogonidin/lit115,84114,64
Evro BMB 98 - Svi pogonidin/lit122,64121,44
Propan butan smesa TNG F - Svi pogonidin/kg120,22118,42
Propan-butan smesa 1 KG - Svi pogonidin/kg137,82137,82
Ulje za loženje srednje S - Svi pogonidin/kg49,7448,54
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - Svi pogonidin/kg54,3653,16
Evro bitumen za puteve 50/70 - Svi pogonidin/kg42,5041,30
Evro bitumen za puteve 70/100 - Svi pogonidin/kg42,5041,30
Autogas TNG - Rafinerija Pančevodin/kg120,42118,62
Autogas TNG - Većina pogonadin/kg121,42119,62
Evro bitumen za puteve 35/50 - Svi pogonidin/kg42,5041,30
Evro bitumen za puteve 160/220 - Svi pogonidin/kg37,0035,80
Polimer bitumen 45/80-65 - Svi pogonidin/kg60,9259,72

Napomena: Cene su bez količinskog popusta.

Navedene cene su samo informativnog tipa. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite nadležnim službama za prodaju naftnih derivata u okviru Departmana za regionalnu veleprodaju, a za prodaju bitumena možete se obratiti nadležnima iz Sektora za prodaju bitumena.