Veleprodaja cenovnik

Važeće veleprodajne cene sa naknadom za obavezne rezerve derivata, naknadom za unapredjenje energetske efikasnosti, akcizom i PDV-om

INFO:

Preuzmi Excel  

Uputstvo: derivati i deaktiviranje strane  
Uputstvo za čišćenje keša  
DerivatJedinicaOdloženoAvansno
Evro dizel - Rafinerija Pančevodin/lit138,58137,38
Evro dizel - INSTALACIJA NIŠdin/lit137,60136,40
Evro dizel - Većina pogonadin/lit138,58137,38
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Servis za loz ulje KPC BGdin/lit142,54142,54
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Većina pogonadin/lit136,54135,34
Evro premijum BMB-95 - Svi pogonidin/lit131,64130,44
Evro BMB 98 - Svi pogonidin/lit138,92137,72
Evro BMB 100 - Svi pogonidin/lit141,92140,72
Propan butan smesa TNG F - Svi pogonidin/kg138,92137,12
Propan-butan smesa 1 KG - Svi pogonidin/kg157,52157,52
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - Svi pogonidin/kg70,6669,46
Evro bitumen za puteve 50/70 - Svi pogonidin/kg49,0047,80
Evro bitumen za puteve 70/100 - Svi pogonidin/kg49,0047,80
Autogas TNG - Svi pogonidin/kg140,12138,32
Evro bitumen za puteve 35/50 - Svi pogonidin/kg49,0047,80
Polimer bitumen 45/80-65 - Svi pogonidin/kg66,4265,22

Napomena: Cene su bez količinskog popusta.

Navedene cene su samo informativnog tipa. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite nadležnim službama za prodaju naftnih derivata u okviru Departmana za regionalnu veleprodaju, a za prodaju bitumena možete se obratiti nadležnima iz Sektora za prodaju bitumena putem sledećih brojeva telefona 011/205-8217; 011/205-8148 ili 011/205-8183.

Prodaja gasnog ulja ekstra lako evro EL za fizička lica, u periodu grejne sezone, vrši se u  Servisu za prodaju lož ulja, u Poslovnom centru NIS ad , ul. Milentija Popovića 1. Kontakt telefoni: 011/2058758; 064/8885109