Veleprodaja cenovnik

Važeće veleprodajne cene sa naknadom za obavezne rezerve derivata, naknadom za unapredjenje energetske efikasnosti, akcizom i PDV-om

INFO: Veleprodajna cena evro EL-a za fizička lica je cena za Servis za lož ulje KPC-BG

Preuzmi Excel  

Uputstvo: derivati i deaktiviranje strane  
Uputstvo za čišćenje keša  
DerivatJedinicaOdloženoAvansno
Evro dizel - Većina pogonadin/lit147,86146,66
Evro dizel - Rafinerija Pančevodin/lit147,86146,66
Evro dizel - INSTALACIJA NIŠdin/lit146,86145,66
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - Rafinerija Pančevodin/lit146,80145,60
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - CS N.Sad-Magacin gorivadin/lit146,80145,60
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Većina pogonadin/lit145,80144,60
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Servis za loz ulje KPC BGdin/lit151,80151,80
Evro premijum BMB-95 - Svi pogonidin/lit133,26132,06
Evro BMB 98 - Svi pogonidin/lit141,26140,06
Propan butan smesa TNG F - Svi pogonidin/kg133,72131,92
Propan-butan smesa 1 KG - Svi pogonidin/kg151,32151,32
Ulje za loženje srednje S - Svi pogonidin/kg60,6459,44
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - Svi pogonidin/kg68,8667,66
Evro bitumen za puteve 50/70 - Svi pogonidin/kg51,4250,22
Evro bitumen za puteve 70/100 - Svi pogonidin/kg51,4250,22
Autogas TNG - Rafinerija Pančevodin/kg133,92132,12
Autogas TNG - Većina pogonadin/kg134,92133,12
Evro bitumen za puteve 35/50 - Svi pogonidin/kg51,4250,22
Evro bitumen za puteve 160/220 - Svi pogonidin/kg48,6447,44
Polimer bitumen 45/80-65 - Svi pogonidin/kg70,4269,22

Napomena: Cene su bez količinskog popusta.

Navedene cene su samo informativnog tipa. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite nadležnim službama za prodaju naftnih derivata u okviru Departmana za regionalnu veleprodaju.