Veleprodaja cenovnik

Važeće veleprodajne cene sa naknadom za obavezne rezerve derivata, naknadom za unapredjenje energetske efikasnosti, akcizom i PDV-om

INFO: Veleprodajna cena evro EL-a za fizička lica je cena za Servis za lož ulje KPC-BG

Preuzmi Excel  

Uputstvo: derivati i deaktiviranje strane  
Uputstvo za čišćenje keša  
DerivatJedinicaOdloženoAvansno
Evro dizel - Većina pogonadin/lit127,76126,56
Evro dizel - Rafinerija Pančevodin/lit127,76126,56
Evro dizel - INSTALACIJA NIŠdin/lit126,76125,56
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - Rafinerija Pančevodin/lit126,70125,50
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - CS N.Sad-Magacin gorivadin/lit126,70125,50
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Većina pogonadin/lit125,70124,50
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Servis za loz ulje KPC BGdin/lit131,70131,70
Evro premijum BMB-95 - Svi pogonidin/lit114,36113,16
Evro BMB 98 - Svi pogonidin/lit121,16119,96
Propan butan smesa TNG F - Svi pogonidin/kg115,22113,42
Propan-butan smesa 1 KG - Svi pogonidin/kg132,82132,82
Ulje za loženje srednje S - Svi pogonidin/kg45,7444,54
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - Svi pogonidin/kg59,3658,16
Evro bitumen za puteve 50/70 - Svi pogonidin/kg43,0041,80
Evro bitumen za puteve 70/100 - Svi pogonidin/kg43,0041,80
Autogas TNG - Rafinerija Pančevodin/kg115,42113,62
Autogas TNG - Većina pogonadin/kg116,42114,62
Evro bitumen za puteve 160/220 - Svi pogonidin/kg44,0042,80
Evro bitumen za puteve 35/50 - Svi pogonidin/kg43,0041,80
Polimer bitumen 45/80-65 - Svi pogonidin/kg70,4269,22

Napomena: Cene su bez količinskog popusta.

Navedene cene su samo informativnog tipa. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite nadležnim službama za prodaju naftnih derivata u okviru Departmana za regionalnu veleprodaju.