Veleprodaja cenovnik

Važeće veleprodajne cene sa naknadom za obavezne rezerve derivata , akcizom i PDV-om od

INFO:

Poštovani klijenti,

Veleprodajna cena evro EL-a za fizička lica je cena za Servis za lož ulje KPC-BG.

Preuzmi Excel  

Uputstvo: derivati i deaktiviranje strane  
Uputstvo za čišćenje keša  
DerivatJedinicaOdloženoAvansno
Evro dizel - Većina pogonadin/lit154,96153,76
Evro dizel - Rafinerija Pančevodin/lit154,96153,76
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - Rafinerija Pančevodin/lit153,90152,70
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - CS N.Sad-Magacin gorivadin/lit153,90152,70
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Servis za loz ulje KPC BGdin/lit159,90159,90
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Većina pogonadin/lit153,90152,70
Evro premijum BMB-95 - Svi pogonidin/lit141,96140,76
Evro BMB 98 - Svi pogonidin/lit149,96148,76
Propan butan smesa TNG F - Svi pogonidin/kg135,71133,91
Propan-butan smesa 1 KG - Svi pogonidin/kg153,31153,31
Ulje za loženje srednje S - RNS PROdin/kg68,5467,34
Ulje za loženje srednje S - Većina pogonadin/kg69,0467,84
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - RNS PROdin/kg70,2669,06
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - Većina pogonadin/kg70,7669,56
Evro bitumen za puteve 50/70 - Svi pogonidin/kg57,2256,02
Evro bitumen za puteve 70/100 - Svi pogonidin/kg57,2256,02
Autogas TNG - Većina pogonadin/kg136,91135,11
Autogas TNG - Rafinerija Pančevodin/kg135,91134,11
Evro bitumen za puteve 160/220 - Svi pogonidin/kg58,4457,24
Evro bitumen za puteve 35/50 - Svi pogonidin/kg57,2256,02
Polimer bitumen 45/80-65 - Svi pogonidin/kg72,5271,32

Napomena: Cene su bez količinskog popusta.

Navedene cene su samo informativnog tipa. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite nadležnim službama za prodaju naftnih derivata u okviru Departmana za regionalnu veleprodaju.