Veleprodaja cenovnik

Važeće veleprodajne cene sa naknadom za obavezne rezerve derivata, naknadom za unapredjenje energetske efikasnosti, akcizom i PDV-om

INFO:

Preuzmi Excel  

Uputstvo: derivati i deaktiviranje strane  
Uputstvo za čišćenje keša  
DerivatJedinicaOdloženoAvansno
Evro dizel - Većina pogonadin/lit123,86122,66
Evro dizel - Rafinerija Pančevodin/lit123,86122,66
Evro dizel - INSTALACIJA NIŠdin/lit122,88121,68
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Većina pogonadin/lit121,82120,62
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Servis za loz ulje KPC BGdin/lit127,82127,82
Evro premijum BMB-95 - Svi pogonidin/lit114,74113,54
Evro BMB 98 - Svi pogonidin/lit122,04120,84
Evro BMB 100 - Svi pogonidin/lit125,04123,84
Propan butan smesa TNG F - RC BEOGRADdin/kg121,22119,42
Propan butan smesa TNG F - Većina pogonadin/kg122,22120,42
Propan-butan smesa 1 KG - Svi pogonidin/kg139,82139,82
Ulje za loženje srednje S - Svi pogonidin/kg54,7453,54
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - Većina pogonadin/kg57,8656,66
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - RNS PROdin/kg58,8657,66
Evro bitumen za puteve 50/70 - Svi pogonidin/kg40,5039,30
Evro bitumen za puteve 70/100 - Svi pogonidin/kg40,5039,30
Autogas TNG - Rafinerija Pančevodin/kg122,42120,62
Autogas TNG - RC BEOGRADdin/kg122,42120,62
Autogas TNG - Većina pogonadin/kg123,42121,62
Evro bitumen za puteve 35/50 - Svi pogonidin/kg40,5039,30
Evro bitumen za puteve 160/220 - Svi pogonidin/kg38,5037,30
Polimer bitumen 45/80-65 - Svi pogonidin/kg59,4258,22

Napomena: Cene su bez količinskog popusta.

Navedene cene su samo informativnog tipa. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite nadležnim službama za prodaju naftnih derivata u okviru Departmana za regionalnu veleprodaju, a za prodaju bitumena možete se obratiti nadležnima iz Sektora za prodaju bitumena putem sledećih brojeva telefona 011/205-8217; 011/205-8148 ili 011/205-8183.

Prodaja gasnog ulja ekstra lako evro EL za fizička lica, u periodu grejne sezone, vrši se u  Servisu za prodaju lož ulja, u Poslovnom centru NIS ad , ul. Milentija Popovića 1. Kontakt telefoni: 011/2058758; 064/8885109