Veleprodaja cenovnik

Važeće veleprodajne cene sa naknadom za obavezne rezerve derivata , akcizom i PDV-om od

INFO:

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas da od 24.02.2018. god.  prodajna cena  Gasnog ulja Evro EL za fizička lica iznosi 141,04 din/lit sa akcizom i PDV-om.

 

Preuzmi Excel  
Uputstvo za deaktiviranje stranice VP cenovnika  
DerivatJedinicaOdloženoAvansno
Evro dizel - Rafinerija Pančevodin/lit135,10133,90
Evro dizel - Većina pogonadin/lit135,10133,90
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - Svi pogonidin/lit134,42133,22
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Svi pogonidin/lit135,04133,84
Evro premijum BMB-95 - Svi pogonidin/lit124,64123,44
Evro BMB 98 - Svi pogonidin/lit133,14131,94
Propan butan smesa TNG F - Većina pogonadin/kg118,48116,68
Propan butan smesa TNG F - RC ČAČAKdin/kg119,48117,68
Propan-butan smesa 1 KG - Svi pogonidin/kg149,08149,08
Ulje za loženje srednje S - Svi pogonidin/kg55,6454,44
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - Svi pogonidin/kg56,8655,66
Evro bitumen za puteve 50/70 - Svi pogonidin/kg44,3242,98
Evro bitumen za puteve 70/100 - Svi pogonidin/kg44,3242,98
Autogas TNG - Većina pogonadin/kg119,68117,88
Autogas TNG - RC ČAČAKdin/kg120,68118,88
Evro bitumen za puteve 160/220 - Svi pogonidin/kg42,4441,17
Polimer bitumen 45/80-65 - Svi pogonidin/kg62,5260,65

Napomena: Cene su bez količinskog popusta.

Navedene cene su samo informativnog tipa. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite nadležnim službama za prodaju naftnih derivata u okviru Direkcije veleprodaje.