Veleprodaja cenovnik

Važeće veleprodajne cene sa naknadom za obavezne rezerve derivata , akcizom i PDV-om od

INFO:

Poštovani klijenti,

Veleprodajna cena evro EL-a za fizička lica je cena za Servis za lož ulje KPC-BG.

 

 

 

 

 

Preuzmi Excel  

Uputstvo: derivati i deaktiviranje strane  
Uputstvo za čišćenje keša  
DerivatJedinicaOdloženoAvansno
Evro dizel - Rafinerija Pančevodin/lit147,56146,36
Evro dizel - Većina pogonadin/lit147,56146,36
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - Svi pogonidin/lit146,50145,30
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Servis za loz ulje KPC BGdin/lit152,50152,50
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Većina pogonadin/lit146,50145,30
Evro premijum BMB-95 - Svi pogonidin/lit124,66123,46
Evro BMB 98 - Svi pogonidin/lit132,66131,46
Propan butan smesa TNG F - Svi pogonidin/kg126,71124,91
Propan-butan smesa 1 KG - Svi pogonidin/kg144,31144,31
Ulje za loženje srednje S - Svi pogonidin/kg63,5462,34
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - RNS PROdin/kg66,7665,56
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - Većina pogonadin/kg65,7664,56
Evro bitumen za puteve 50/70 - Svi pogonidin/kg55,7254,05
Evro bitumen za puteve 70/100 - Svi pogonidin/kg55,7254,05
Autogas TNG - Većina pogonadin/kg127,91126,11
Autogas TNG - Rafinerija Pančevodin/kg126,91125,11
Evro bitumen za puteve 160/220 - Svi pogonidin/kg55,9454,26
Evro bitumen za puteve 35/50 - Svi pogonidin/kg55,7254,05
Polimer bitumen 45/80-65 - Svi pogonidin/kg72,0269,86

Napomena: Cene su bez količinskog popusta.

Navedene cene su samo informativnog tipa. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite nadležnim službama za prodaju naftnih derivata u okviru Departmana za regionalnu veleprodaju.