Prijava za zaključenje ugovora

Popunite prijavu. Naša služba će Vas kontaktirati u najkraćem roku po prijemu prijave. Molimo Vas da pažljivo unesete sve tražene podatke, pošto je tačnost istih Vaša odgovornost.

Podaci o kompaniji
Kontakt osoba
Dodatna pitanja
Vozni park
Da li ste zainteresovani za debitne/kreditne kartice za gorivo?
Sedište vaše firme se nalazi u:
Gde ste do sada kupovali gorivo?
Slažem se da mobilni telefon kontakt lica može da se koristi samo u svrhu odgovora na upit i da se neće čuvati ili dalje obrađivati u bilo koju drugu svrhu. Za više detalja vezanih za način na koji obrađujemo vaše lične podatke molimo pročitajte našu Politiku privatnosti i odeljak O kolačićima.