ŠTA JE KARTICA ZA GORIVO?

Nova Gazprom kartica za gorivo u upotrebi je od jula 2014. godine i zamenila je staru NIS-ovu (koja i dalje važi). Obe kartice mogu da se koriste na svim benzinskim stanicama mreža NIS Petrol i Gazprom, i to za kupovinu derivata, ulja i maziva, kao i ostale robe iz dopunskog asortimana.

NIS & GAZPROM „Kartica za gorivo” je kartica nove generacije, koja po svojim mogućnostima odgovara najvišim evropskim standardima. Koristi se na svim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama, za kupovinu derivata, ulja i maziva, kao i ostale robe iz dopunskog asortimana.
 
Šireći našu maloprodajnu mrežu u regionu, veoma intenzivno smo se bavili implementacijom integrisanog sistema kartica u zemljama regiona. Time smo vam omogućili da naše usluge možete da koristite na Gazprom benzinskim stanicama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Bugarskoj. Pored toga, u toku je projekat integrisanja pomenutog sistema kartica sa odgovarajućim sistemom na teritoriji Rusije. Projekt ima za cilj da Gazprom kartice postanu validne na Gazprom Neft benzinskim stanicama u Rusiji, Kazahstanu, Belorusiji i Tadžikistanu.
Nudimo Vam:
  • bezgotovinsko plaćanje u najvećoj mreži benzinskih stanica u Srbiji, uz mogućnost korišćenja kartica na našoj mreži benzinskih stanica u Rumuniji, Bugarskoj i Bosni i Hercegovini
  • više tipova kartica prilagođenih Vašim potrebama: kreditne, debitne (grupne ili individualne), finansijske i količinske kartice oslobođene akciza i PDV-a,
  • ostvarivanje komercijalnih popusta (knjižnih odobrenja),
  • smanjenje i optimizaciju troškova poslovanja,
  • korišćenje usluga ličnog menadžera (servisiranje kartica, pribavljanje raznih izveštaja, transakcije, izmena limita, blokada kartica),
  • pristup ličnom kabinetu za kontrolu kartica preko web aplikacije,
  • besplatno korišćenje usluga info centra 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji ,
  • izbor avansne uplate ili kreditne kartice u zavisnosti od Vaših potreba.
U zavisnosti od Vaših potreba možete izabrati između tri vrste kartica u našoj ponudi: kreditne, debitne i individualne.
 
DEBITNA KARTICA:

Kartica kojom se može vršiti plaćanje nafte, naftnih derivata i robe široke potrošnje na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama u Srbiji. Ovakva kartica koristi sredstva avansno uplaćena na grupu kartica (klijent može da ima jednu ili više kartica koje su sve vezane za grupu na koju se uplaćuju sredstva po jednom pozivu na broj).

INDIVIDUALNA KARTICA:

Kartica kojom se može vršiti plaćanje nafte, naftnih derivata i robe široke potrošnje na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama u Srbiji. Ovakva kartica koristi sredstva avansno uplaćena isključivo na ovu jednu karticu, a po pozivu na broj otvorenom prema serijskom broju te kartice.

KREDITNA KARTICA:

Kartica kojom se može vršiti plaćanje nafte, naftnih derivata i robe široke potrošnje na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Bugarskoj. Plaćanje utrošenih derivata po platnim karticama se vrši odloženo po dospeću fakture u vremenskom roku koji je određen ugovorom između komitenta i NIS-a.

 
NIS & GAZPROM „Kartice za gorivo” namenjene su profesionalnim korisnicima, svima koji žele da unaprede svoje poslovanje korišćenjem jednostavnog sistema za nabavku i praćenje potrošnje goriva. Bilo da Vaša firma raspolaže jednim vozilom ili čitavim voznim parkom ona predstavlja rešenje čitavog niza problema povezanih sa gorivom, od garantovanog kvaliteta do smanjenja troškova. Javite nam se i postanite korisnik sistema napravljenog prema Vašim potrebama.