SMS servis i Govorni automat

Naše nove usluge, SMS servis i govorni automat, omogućavaju dobijanje informacija o stanju po Vašim kreditnim i debitnim karticama i mogućnost dobijanja poziva na broj za uplate po osnovu debitnih i individualnih kartica.

Za sve informacije pozovite Vašeg ličnog menadžera ili naš Call centar 08 0000 8888.

Informacije o stanju po Vašim karticama

Pošaljite SMS poruku u formatu: 

STN(razmak)Broj Kartice (primer: STN 7824723012345678) na broj telefona 064 888 22 88 i dobićete traženu informaciju.

*cena ove usluge se tarifira u skladu sa važećim cenovnikom SMS poruka Vašeg opredeljujućeg mobilnog operatera u Srbiji.

Poziv na broj za uplate po osnovu debitnih i kreditnih kartica

Za individualne kartice je dovoljno da pošaljete SMS poruku u formatu: 

PNB_IND(razmak)Broj Kartice(razmak)iznos (primer: PNB_IND 7824723012345678) 30000(iznos unosite bez tačaka, zareza i slično) na broj telefona 064 888 22 88.

Za grupne uplate pošaljite SMS poruku u formatu:

PNB_GRU(razmak)Broj Kartice(razmak)iznos (primer:PNB_GRU 7824723012345678) 10000(iznos unosite bez tačaka, zareza i slično) na broj telefona 064 888 22 88.

*cena ove usluge se tarifira u skladu sa važećim cenovnikom SMS poruka Vašeg opredeljujućeg mobilnog operatera u Srbiji.

Usluga govornog automata

Pozivanjem BESPLATNOG broja telefona 08 0000 8888 i biranjem date opcije u okviru Kartice za gorivo imate mogućnost dobijanja informacija o stanju po karticama i pozivu na broj za uplate po debitnim i kreditnim karticama.