Regionalni centar korporativne prodaje za Balkan i istočnu Evropu

Mreža naših predstavništava je takva da u potpunosti pokriva znatan deo Balkana i Evrope.
 
Ovakva strategija nas stavlja u poziciju da možemo da vam pružimo jednako visok kvalitet usluga u svakoj fazi vašeg putovanja kroz zemlje Balkana i istočne Evrope. Naša predstavništva se nalaze u sledećim gradovima: Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, Kragujevac, Čačak, Valjevo i Niš kao i u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Rumuniji.

Sva predstavništva u ponudi imaju sledeće vrste usluga:

- Saradnja sa novim kupcima
- Predstavljanje ponude
- Učešće na javnim nabavkama
- Usaglašavanje ugovornih odredbi
- Saradnja sa ambasadama
- Informisanje o načinu plaćanja
- Saradnja sa drugim emitentima
- Informisanje o mreži NIS i Gazprom benzinskih stanica
- Pružanje informacija o načinu funkcionisanja CD i IC kartica za gorivo
 
 
Alexander Makarevich Dejan Bašič
Alexander Makarevich Dejan Bašić Ivana Kovačević
Zamenik Direktora Bloka Promet za komercijalne aktivnosti
Direktor Direkcije regionalne korporativne prodaje
Direktor Sektora za prodaju korporativnim klijentima u Srbiji
 
     
Biljana Kostadinović Nataša Šunjevarić Danijela Matović             Tanja Dimić
Ekspert koordinator za organizaciju razvoja i prodaje korporativnim klijentima u regionu
Telefon:
011-205-8961,
064-888-5738
E-mail:
 
 
 
Stručni saradnik za rad sa međunarodnim emitentima u regionu
Telefon:
011-205-8767,
064-888-2249
E-mail: natasa.sunjevaric@nis.eu
 
 
 
 
Specijalista za monitoring prodaje korporativnim klijentima u regionu
Telefon:
011-205-8690,
064-888-5309
E-mail: danijela.matovic@nis.eu
 
 
 
Stručni saradnik za razvoj prodaje u Srbiji
011-205-8677,
064-888-8703
е-mail:
 
 
 
 
 
 

Naše kancelarije u regionu:

Bosna i Hercegovina

NIS Petrol doo Banja Luka, Ulica Kralja Nikole 26
Telefon: +387-51-971-971
e-mail:bih.cards@nis.eu

G - Petrol doo, Sarajevo, Ulica Tešanjska 24
Avaz Twist Tower, 3. Sprat
Telefon +387-33-944-914
e-mail: bih.cards@nis.eu

Dmitry Fateev - Direktor sektora za Veleprodaju i Logistiku

Bojan Umićević - Ekspert koordinator za koorporativne kartice - Banja Luka
Telefon: +387 51 971 979; +387 66 915 664
e-mail: bojan.umicevic@nis.eu

Enes Hećimović - Menadžer za ključne kupce korporativnih kartica – Sarajevo
Telefon: +387-33-944-921, +387-66-290-767
e-mail: enes.hecimovic@nis.eu

Bugarska

NIS Petrol EOOD, Sofija, Bulevar Nikola Vapcarov 51A.
Telefon: +359-2-904-9721
 
Gergana Sheytanova - Direktor Sektora za veleprodaju i logistiku
Telefon: +359-2-904-9721, +359-882-444-916
e-mail:gergana.sheytanova@nis.еu
 
Dimitar Hadzidimitrov - Menadžer za prodaju korporativnim klijentima
 
Rumunija
NIS Petrol SLR , Bukurešt, Ulica Calea Floreasca 246C, sprat 22
Telefon: +403-722-69500

Cristian Sandru - Menadžer za prodaju korporativnim klijentima
Telefon: +403-722-69528; +403-737-088-130
e-mail: cristian.sandru@nis.eu   
 

Beograd

Iako teritorijalno nadležno za najmanju površinu ovo predstavništvo se, zbog svoje lokacije u glavnom gradu, suočava sa podjednakim poslovnim izazovima kao i ostali regionalni centri. Praćenje potrošnje i korišćenja platnih kartica klijenata, praćenje stanja potraživanja (dugovanja) kreditnih kupaca, usaglašavanje dospelih faktura i sravnjivanje računa za platne kartice, samo su neke od standardnih usluga koje Vam pružamo. Osmeh i visok kvalitet usluge se podrazumevaju.

Adresa: 

Milentija Popovića 1
Stručni saradnici
Daliborka Vučković
Ekspert koordinator za opsluživanje klijenata

Telefon: 

011 205 8766
064 888 5258

e-mejl: 

daliborka.vuckovic@nis.eu
Aleksandra Živanović
Ekspert koordinator prodaje

Telefon: 

011 205 8681
064 888 4715

e-mejl: 

aleksandra.zivanovic@nis.eu
Zdenka Kiš
Zdenka Kiš
Stručni saradnik za privlačenje klijenata kroz aukcije i konkurse

Telefon: 

011 205 8372
064 888 5083

e-mejl: 

zdenka.kis@nis.eu
Milana Reljić
Milana Reljić
Stručni saradnik za privlačenje klijenata kroz aukcije i konkurse

Telefon: 

011 205 8940
064 888 5289

e-mejl: 

milana.reljic@nis.eu
Zoran Jovetić
Stručni saradnik za opsluživanje klijenata

Telefon: 

011-2058-689
064-888-5328

e-mejl: 

zoran.jovetic@nis.eu
Dragana Tašković
Stručni saradnik za opsluživanje klijenata

Telefon: 

011- 2058-040
064- 8881-873

e-mejl: 

dragana.taskovic@nis.eu
Nevena Matić
Koordinator za privlačenje klijenata

Telefon: 

011-2058-596
064-888-1214

e-mejl: 

nevena.matic@nis.eu
Sandra Bilanović
Sandra Bilanović
Stručni saradnik za opsuživanje klijenata

Telefon: 

011-205-8548
064-888-2005

e-mejl: 

sandra.bilanovic@nis.eu
Milena Vasić
Milena Vasić
Stručni saradnik za opsluživanje klijenata

Telefon: 

011 205 8132
064 845 3506

e-mejl: 

milena.vasic@nis.eu
Ana Zečević
Koordinator za privlačenje klijenata kroz aukcije i konkurse

Telefon: 

011 205 8794
064 888 4082

e-mejl: 

ana.zecevic@nis.eu
Jelena Topalović
Stručni saradnik za opsluživanje klijenata

Telefon: 

011 205 84 28
064 888 1982

e-mejl: 

jelena.g.topalovic@nis.eu
Jelena Vasić
Stručni saradnik za opsluživanje klijenata

Telefon: 

011 205 8924
064 888 8638

e-mejl: 

jelena.vasic@nis.eu
Dragana Ranković
Specijalista za privlačenje klijenata

Telefon: 

011 205 8836
064 888 2189

e-mejl: 

dragana.rankovic@nis.eu

Novi Sad (Vojvodina)

Smešteno u glavnom gradu Vojvodine ovo predstavništvo pokriva veći deo Bačke i Srem. Uz navedene usluge naši zaposleni će Vam ljubazno izaći u susret pri kreiranju ugovora u Sap sistemu, kreiranju i produžavanju rabatnih sporazuma kao i u svim ostalim situacijama. Profesionalnost u pristupu klijentu, od izrade novih kartica do pružanja odgovora na sve eventualne nejasnoće, su standard koji poštujemo u svakom trenutku.
Verica Srdanov
Rukovodilac Službe korporativne prodaje za region Novi Sad (Vojvodina)

Telefon: 

021 481 2805
064 8885 765

e-mejl: 

verica.srdanov@nis.eu

Adresa: 

Narodnog Fronta 12, IX sprat, kancelarija br. 29
Stručni saradnici
Svetlana Zorić
Svetlana Zorić
Ekspert koordinator za privlačenje klijenata

Telefon: 

021 481 2803
064 888 1027

e-mejl: 

svetlana.zoric@nis.eu
Zoran Dražić
Zoran Dražić
Stručni saradnik za opsluživanje klijenata

Telefon: 

023 517 367
064 888 5539

e-mejl: 

zoran.drazic@nis.eu
Danijela Stajić
Danijela Stajić
Stručni saradnik za opsluživanje klijenata

Telefon: 

023 517 370
064-888-1752

e-mejl: 

danijela.stajic@nis.eu
Slava Zagorac
Stručni saradnik za opsluživanje klijenata

Telefon: 

021 481 2802
064 8886 206

e-mejl: 

slava.zagorac@nis.eu
Miloš Nenadović
Stručni sаradnik za opsluživanje klijenata

Telefon: 

021 481 2801
064 888 5588

e-mejl: 

milos.nenadovic@nis.eu

Niš i Zapadna Srbija

Zapadna Srbija sa svojom brdsko-planinskom konfiguracijom terena može predstavljati izazov i iskusnim vozačima. Naše kolege u regionalnim kancelarijama u Čačku i Kragujevcu su uvek tu da daju svoj maksimum. Od Kladova na severu do Preševa na jugu naše kolege iz Niša pokrivaju istočno i južno područje Srbije. Izrada novih pinova prema zahtevu klijenta, kreiranje šifara za pristup WEB Kabinetu (on-line rad sa karticama za klijenta), i sve ostale usluge iz naše ponude biće Vam pružene na način koji iznova definiše ljubaznost i profesionalnost u odnosu prema klijentu.
Goran Kuzmanović
Rukovodilac Službe korporativne prodaje za region Niš i Zapadna Srbija

Telefon: 

021 481 2651
064 8888 687

e-mejl: 

goran.d.kuzmanovic@nis.eu

Adresa: 

Čačak: Nikole Tesle 32
Kragujevac: Save Kovačevića 5
Niš: Bulevar 12. Februar 157
Stručni saradnici
Jana Milovanović
Stručni saradnik za opsluživanje klijenata

Telefon: 

021 481 2644
064 888 5115

e-mejl: 

jana.milovanovic@nis.eu
Biljana Živanović
Biljana Živanović
Stručni saradnik za opsluživanje klijenata

Telefon: 

014-220-843
064-888-6103

e-mejl: 

biljana.zivanovic@nis.eu
Goran Lazović
Koordinator za opsluživanje klijenata

Telefon: 

021 481 2616
064-888-4651

e-mejl: 

goran.lazovic@nis.eu
Ivan Ninković
Stručni saradnik za opsluživanje klijenata

Telefon: 

021 481 2619
064-8888-726

e-mejl: 

ivan.ninkovic@nis.eu
Marija Lazić
Koordinator za opsluživanje klijenata

Telefon: 

018 507 007
064-888-8780

e-mejl: 

marija.lazic@nis.eu
Dragana Marsenić
Stručni saradnik za opsluživanje klijenata

Telefon: 

018 507 009
064 888 4351

e-mejl: 

dragana.marsenic@nis.eu
Žarko Stojanović
Ekspert koordinator za privlačenje klijenata

Telefon: 

018 507 006
064 888 6798

e-mejl: 

zarko.stojanovic@nis.eu
Filip Petković
Ekspert koordinator za privlačenje klijenata

Telefon: 

021 481 2645
064-888-1241

e-mejl: 

filip.petkovic@nis.eu