G-Drive 100

G-Drive 100 sadrži aktivne komponente koje omogućavaju efikasniji rad motora, poboljšavaju njegove performanse i pozitivno se odražavaju na njegovu ispravnost i dugovečnost. Proizvedeno prema najvišim tehnološkim standardima, G-Drive 100 je gorivo nove snage koje će Vašem motoru pružiti profesionalnu zaštitu, a Vama sigurniju i uzbudljiviju vožnju.
 
Više o G-Drive 100 gorivu, pročitajte na sledećoj stranici: G-Drive 100.