Evro premijum BMB 95

EVRO PREMIJUM BMB 95 je gorivo vrhunskog kvaliteta, koje u potpunosti ispunjava najoštrije zahteve za Euro V emisione standarde za putnička vozila.
Namenjen je vozilima novije generacije, njihovom očuvanju i očuvanju životne sredine, a kvalitet EVRO PREMIJUM BMB 95 je u skladu sa evropskim standardom kvaliteta benzina EN 228.
Budite sigurni da na benzinskim stanicama NIS-a u rezervoare svojih automobila točite bezolovni motorni benzin sa 95 oktana istog kvaliteta kao u bilo kojoj zemlji EU.

Prednosti EVRO PREMIJUM BMB 95

 • Produžena radna sposobnost i rok eksploatacije vozila usled smanjenog sadržaja sumpora.
 • Smanjena potrošnja goriva.
 • Smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova i doprinos očuvanju životne sredine.

Osnovna svojstva benzina:

 • Oktanski broj
 • Destilacione karakteristike
 • Pritisak para
 • Sadržaj sumpora
 • Sadržaj olefina, aromata i oksigenata
 • Korozivnost
 • Gustina
Oktanski broj:
Oktanski broj predstavlja meru kvaliteta benzina i određuje otpornost određenog benzina na detonantno sagorevanje. Što je veći, veća je i otpornost.
Viša vrednost oktanskog broja:
 • smanjuje detonantno sagorevanje
 • čuva radni sklop motora
 • produžava vek trajanja motora
 • smanjuje potrošnju goriva
 • smanjuje emisiju zagađujućih gasova
 • povećava snagu motora
Destilacione karakteristike:
Za dobro ponašanje motora u različitim uslovima rada važni su udeli destiliranih frakcija. Pravilan odnos ovih frakcija olakšava hladni start motora, poboljšava zagrevanje i ubrzanje motora.
 
Pritisak para:
U zavisnosti od sezone, razlikuju se vrednosti pritiska para benzina. Pritisak para definiše lakoću isparavanja goriva, što je bitno kod ispravnog startovanja motora u različitim godišnjim dobima.
 
Sadržaj sumpora:
Sumpor u benzinu prilikom sagorevanja prelazi u okside sumpora, a oni prelaze u sumpornu i sumporastu kiselinu koje dovode do procesa korozije. Smanjen sadržaj sumpora omogućava rad motora u manje korozivnoj sredini, što pozitivno utiče na produženu radnu sposobnost, period zamene motornog ulja i rok eksploatacije vozila. Takođe, utiče na smanjenje emisije štetnih gasova.
 
Sadržaj benzena:
Benzen je toksičan ugljovodonik i lako isparava. Ima visoke oktanske vrednosti zbog čega se dodaje benzinu u rafinerijama.
 
Korozija na bakarnoj pločici:
Određuje postojanje određenih sumpornih jedinjenja i vlage u gorivima.