Производи

ЗАШТО ЈЕ БИТАН КВАЛИТЕТ МОТОРНОГ ГОРИВА?

Квалитет моторних горива директно утиче на рад и век мотора, на емисију издувних гасова, односно посредно утиче на квалитет ваздуха. Што је гориво квалитетније, то је негативан утицај на животну средину мањи. Контрола квалитета свих врста горива у НИС а.д. се редовно спроводи од стране акредитованих лабораторија са сертификатом JUS ISO/IEC 17025.
 

Evro BMB 98

Евро БМБ 98 је намењен возилима новије генерације, али и старијим аутомобилима, јер обезбеђује бржи и стартнији мотор уз повећање економичности.
 
Предности Евро БМБ 98 у односу на Евро премијум БМБ 95 су већа октанска вредност горива што даје већу снагу мотору, повећава његову економичност, те доприноси мирнијем и стабилнијем раду мотора. Поред тога, коришћење овог бензина доприноси очувању животне средине кроз смањење емисије штетних издувних гасова (садржи највише до 10 ппм сумпора у складу са европским стандардима).

Предности

 • Максималне перформансе вашег аутомобила
 • Смањена брзина сагоревања
 • Већа економичност
 • Мирнији и стабилнији рад мотора
 • Већа снага и боља еластичност мотора
 • Повећана октанска вредност
 • Намена
 
За возила новије генерације, са турбо пуњачима и моћним моторима.
За возила старије генерације. Бржи и стартнији мотор уз повећање економичности.

Употреба

Евро БМБ се може мешати са бензинима мање октанске вредности без последица по мотор аутомобила.

Октански број:

Октански број представља меру квалитета бензина и одређује отпорност одређеног бензина на детонантно сагоревање. Што је већи, већа је и отпорност.
Виша вредност октанског броја:
 
 • смањује детонантно сагоревање
 • чува радни склоп мотора
 • продужава век трајања мотора
 • смањује потрошњу горива
 • смањује емисију загађујућих гасова
 • повећава снагу мотора
 

Евро премијум БМБ 95

Евро премијум БМБ 95
ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 је гориво врхунског квалитета, које у потпуности испуњава најоштрије захтеве за Еуро В емисионе стандарде за путничка возила.
Намењен је возилима новије генерације, њиховом очувању и очувању животне средине, а квалитет ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 је у складу са европским стандардом квалитета бензина ЕН 228.
Будите сигурни да на бензинским станицама НИС-а у резервоаре својих аутомобила точите безоловни морорни бензин са 95 октана истог квалитета као у било којој земљи ЕУ.

Предности ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95

 • Продужена радна способност и рок експлоатације возила услед смањеног садржаја сумпора.
 • Смањена потрошња горива.
 • Смањење емисије штетних издувних гасова и допринос очувању животне средине.

Основна својства бензина:

 • Октански број
 • Дестилационе карактеристике
 • Притисак пара
 • Садржај сумпора
 • Садржај олефина, аромата и оксигената
 • Корозивност
 • Густина
Октански број:
Октански број представља меру квалитета бензина и одређује отпорност одређеног бензина на детонантно сагоревање. Што је већи, већа је и отпорност.
Виша вредност октанског броја:
 • смањује детонантно сагоревање
 • чува радни склоп мотора
 • продужава век трајања мотора
 • смањује потрошњу горива
 • смањује емисију загађујућих гасова
 • повећава снагу мотора
Дестилационе карактеристике:
За добро мотора понашање у различитим условима рада важни су удели дестилираних фракција. Правилан однос ових фракција олакшава хладни старт мотора, побољшава загревање и убрзање мотора.
 
Притисак пара:
У зависности од сезоне, разликују се вредности притиска пара бензина. Притисак пара дефинише лакоћу испаравања горива, што је битно код исправног стартовања мотора у различитим годишњим добима.
 
Садржај сумпора:
Сумпор у бензину приликом сагоревања прелази у оксиде сумпора, а они прелазе у сумпорну и сумпорасту киселину које доводе до процеса корозије. Смањен садржај сумпора омогућава рад мотора у мање корозивној средини, што позитивно утиче на продужену радну способност, период замене моторног уља и рок експлоатације возила. Такође, утиче на смањење емисије штетних гасова.
 
Садржај бензена:
Бензен је токсичан угљоводоник и лако испарава. Има високе октанске вредности због чега се додаје бензину у рафинеријама.
 
Корозија на бакарној плочици:
Одређује постојање одређених сумпорних једињења и влаге у горивима.

Евро дизел

Евро дизел
Врхунског квалитета, наш ЕВРО ДИЗЕЛ омогућава максималне перформансе возила, правилно паљење и беспрекоран рад мотора и на изузетно ниским температурама. Зима није једини период када ЕВРО ДИЗЕЛ доказује свој квалитет. Мирнији рад, већа снага и мања потрошња су предности коришћења овог горива.
 
Произведен по најстрожим произвођачким спецификацијама, квалитет ЕВРО ДИЗЕЛ-а је у потпуности у складу са европским стандардом ЕН 590.
 
Будите сигурни да на бензинским станицама НИС-а у резервоаре својих аутомобила точите ЕВРО ДИЗЕЛ истог квалитета као у било којој земљи ЕУ.

Основна својства дизел горива:

 • Густина
 • Дестилационе карактеристике
 • Садржај сумпора
 • Вискозитет
 • Цетански број
 • Тачка паљења
 • Угљенични остатак
 • Садржај воде и седимената

Садржај сумпора утиче на повећање истрошености мотора, стварање талога, немогућност рада филтера честица и катализатора, те до повећане емисије ХЦ, НОx и ЦО гасова.

Вискозитет
Превисок вискозитет утиче на лоше стварање смеше ваздуха и горива, а тиме и лошијег сагоревања.
Пренизак вискозитет доводи до недовољног подмазивања, до смањења снаге мотора и до бржег трошења материјала. Због тога вискозитет требада буде у што је могуће ужим границама.
 
Цетански број се односи на лакоћу самопаљења, што је већи цетански број то је лакше паљење горива. Већи цетански број утиче на боље самопаљење и сагоревање горива, повећање снаге мотора и смањење потрошње горива.
 
Угљенични остатак је количина тежих једињења у гориву и веома битан параметар за дизел гориво јер нам говори о способности горива да ствара чврсти остатак при сагоревању.
 
Мазивост се у дизел гориву услед смањења садржаја сумпора побољшава додавањем адитива.
 
Садржај воде и седимената, који доспевају у гориво услед лоше манипулације, транспорта или складиштења, таложе се на дну резервоара јер имају већу густину.
 
Тачка паљења је неопходна да би се обезбедила сигурност код транспорта и складиштења дизел горива.
 

Ауто гас

Ауто гас
НИС Петрол у својој понуди има ТНГ ауто гас, прилагођен уређајима за гас новије генерације.
Економичност ауто гаса се огледа у ниској цени, дужем веку трајања мотора, нижим трошковима одржавања возила, дужем периоду замене уља и свећица, дужем веку трајања катализатора.
Са еколошког аспекта знатно је повољнији од класичних моторних горива.

Произведен по најстрожим произвођачким спецификацијама, квалитет АУТОГАС ТНГ је у потпуности у складу са европским стандардом ЕН 589.

Број објеката НИС Петрола на којима можете наћи ТНГ аутогас се стално повећава, уградњом инсталација за ауто гас на постојећим и новим бензинским станицама.

Ultra D

Ultra D

ULTRA D je obogaćeni Evro Dizel proizveden u našoj modernizovanoj rafineriji u Pančevu. Uz pomoć tri aktivne komponente, ULTRA D čini da Vaš motor bude čistiji, zaštićen od korozije i optimalno podmazan i na taj način svom automobilu owsiguravate duži radni vek i smanjeni rizik od kvarova, čime ostvarujete značajne uštede.3 KOMPONENTE ZA ZAŠTITU MOTORA BEZ KOMPROMISA

Novo visokokvalitetno brendirano gorivo Ultra D sadrži tri komponente:

• Komponenetu za čišćenje,
• Komponentu za zaštitu od korozije i,
• Komponentu za optimalno podmazivanje motora.

 

ČIŠĆENjE

Tokom rada motora dolazi do taloženja nečistoća u sistemu za ubrizgavanje goriva. Te štetne naslage smanjuju snagu motora i otežavaju njegov rad, uzrokujući povećanu potrošnju goriva, česte kvarove i veće novčane izdatke.

ULTRA D premijum evro dizel obogaćen je komponentom za čišćenje visokog kvaliteta, koja efikasno uklanja i zaustavlja dalje stvaranje taloga u sistemu za ubrizgavanje. Potpunije samopaljenje i sagorevanje goriva povećava efikasnost motora, stabilizuje njegov rad i olakšava start. Učestalom primenom Ultra D premijum evro dizela otklonićete nečistoće, optimizovati snagu motora i umanjiti potrošnju.
 

ZAŠTITA OD KORIZIJE

Korozija je jedan od problema sa kojim se susreću vozači. Najnoviju generaciju komponenti u ULTRA D premijum evro dizelu karakteriše jedinstvena formula, koja sprečava oksidaciju i štetan uticaj korozivnih kiselina.Na taj način vek automobila se produžava, a očuvan motor, zaštićen od korozije jedna je od glavnih prednosti upotrebe novog NIS Petrolovog goriva. Uz to, osetna je i njegova ekonomičnost - manje su potrebe za održavanjem i popravkama motora, kao i potrošnja goriva, u zavisnosti od tipa vašeg automobila i načina vožnje.
 

ZAŠTITA PODMAZIVANjEM

Goriva sa smanjenim sadržajem sumpora imaju veću čistoću, ali gube svoju viskoznost. Pri velikim brzinama i radnim temperaturama povećava se trenje između pokretnih delova motora, kao što su klipovi, ležajevi i brizgaljke, što dovodi do smanjenja mazivosti i time do ozbiljnih problema u ubrizgivačima i pumpama za gorivo. NIS Petrol Evro dizel i ULTRA D premijum evro dizel sadrže komponentu za podmazivanje i uprkos redukovanoj količini sumpora štite motore od habanja i održavaju ih optimalno podmazanim.

Upotrebom novog NIS Petrolovog goriva vašem automobilu obezbedićete optimalnu zaštitu – poboljšaćete podmazanost, povećaćete snagu motora, sprečiti kvarove i uštedeti na duži rok.

Više informacija možeze naći na  http://www.nispetrol.rs/sr/ultra-d-premijum-evro-dizel

Метан CNG

Метан CNG
Компримовани природни гас (КПГ), познатији као „метан“ тј. Compressed Natural Gas (CNG), је природни гас који се компримује на притисак од 220 до 250 бара и употребљава као енергент у индустрији или погонско гориво у возилима. Коришћењем овог горива остварује се значајна финансијска уштеда која, у зависности од типа возила, може износити и до 50%.
 
CNG ће се производити директно на НИС Петрол станицама компримовањем природног гаса из гасовода, чиме се обезбеђује његов стабилан и висок квалитет. 
 
Предности коришћења CNG
 
■ Економичност. CNG је тренутно најекономичније конвенционално гориво у поређењу са бензином, дизелом и течним нафтним гасом.
 
■ Очување животне средине. CNG доприноси смањењу емисије штетних гасова, пре свега ЦО2, не садржи сумпор, као ни токсичне адитиве органског олова или бензена. Такође, применом овог горива ниво буке се смањује и до 50%.
 
■ Снага. CNG је најкалоричније погонско гориво доступно на тржишту, а конверзијом мотора на CNG, возило не губи на снази. У поређењу са другим погонским горивима, CNG гориво карактеришу висока калоријска вредност (око 13 кWh/Кг) и висок октански број (120-130). 
 
■ Лакши старт. Гасовито агрегатно стање овог деривата утиче на бољу стартност и управљачке перформансе, чак и под изузетно неповољним временским условима. 
 
Која возила могу користити CNG?
 
Поред фабрички произведених возила са резервоаром и моторима прилагођеним за CNG, конверзија се може урадити и накнадно за сва возила, без обзира на њихов тип и дотадашње погонско гориво (бензин, дизел или ТНГ). На тај начин чак и возила која немају фабрички уграђен систем за погон на CNG гориво, могу да користе ово гориво у комбинацији са својим бензином или дизелом.
 
Постоје три типа возила на природни гас:
 
1. Наменска 
 
Искључиво на природни гас. 
 
2. „Bi fuel“
 
Технологија која се може применити на путничка возила која користе бензин као погонско гориво, при чему возило користи CNG, али се задржава могућност употребе бензина као резервног горива. На овај начин се може остварити финансијска уштеда и до 50%. 
 
3. „Dual fuel“
 
Технологија која се може применити за различите врсте возила која користе дизел као погонско гориво. Dual fuel представља комбиновано замешавање дизела и CNG-а, у одређеној пропорцији што директно доводи до смањене потрошње дизела и финансијске уштеде и до 35%.