НИС Агро картица

НОВО У АГРО ПРОГРАМУ! Од 27.09.2016. можете да постанете корисник НИС Агро картице, ако имате регистровану пољопривредну машину на своје име.
 
Попусти на горива
 • 5 дин./л попуста на евро дизел
 • 3 дин./л попуста на гасно уље 0,1
Попусти на допунски асортиман из продавнице
 • 15% попуста на Нисотек уља и мазива
 • 20% попуста на асортиман* робе широке потрошње из продавнице на бензинским станицама
* Попуст се односи на прехрамбене производе, безалкохолна пића и пиво.
 
Како набавити НИС Агро картицу?
 
Уколико немате НИС Агро картицу, дођите на једну од НИС Петрол бензинских станица и пријавите се за добијање своје бесплатне НИС Агро картице. Наши запослени на бензинској станици помоћи ће Вам да попуните формулар и омогућити да Ваша нова НИС Агро картица буде активна у што краћем року.
 
 Шта је потребно да поднесете од документације?
 
Уколико сте физичко лице:
 
 • Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава или регистарски број радне пољопривредне машине
 • Фотокопија саобраћајне дозволе за радну/пољопривредну машину
 • Фотокопија важеће личне карте или пасоша
 • Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ
Уколико сте правно лице:
 
 • Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава или регистарски број радне пољопривредне машине
 • Фотокопија саобраћајне дозволе за радну/пољопривредну машину
 • Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ
 • Извод о упису у Регистар привредних субјеката (АПР) који није старији од 6 месеци од датума подношења
 • ОП образац (оверени потписи лица овлашћених за заступање)
 • Потврда о извршеној регистрацији у јединственом регистру пореских обвезника Пореске управе (ПИБ)
 
Једноставно обављање трансакција!
 
НИС Агро картица омогућава једноставну идентификацију на НИС Петрол бензинским станицама на којима можете куповати гориво, уља и мазива, као и остале производе по сниженим ценама. Начин плаћања је искључиво готовински (готовина или банкарска картица).
 
Чекамо Вас!

Пријавите се и Ви већ данас за добијање своје бесплатне НИС Агро картице и уживајте у погодностима које вам она пружа!

За све детаљније информације, можете се обратити информативном центру на телефон 0800 008 888.