Велепродајни ценовник

Важеће велепродајне цене са накнадом ѕа обавезне резерве деривата, акцизом и ПДВ-ом од

ИНФО:

Поштовани клијенти,

Обавештавамо Вас да од 28.02.2017. год. у велепродаји цена Гасног уља Евро ЕЛ за физичка лица износи 142,94 дин/лит са акцизом, накнадом за обавезне резерве деривата нафте и ПДВ-ом.

 

Преузми Excel  
ДериватЈединицаОдложеноАвансно
Евро дизел - Рафинерија Панчеводин/лит137,00135,80
Евро дизел - ИНСТАЛАЦИЈА НИШдин/лит136,50135,30
Евро дизел - Већина погонадин/лит137,00135,80
Дизел гориво гасно уље 0,1 - Сви погонидин/лит136,32135,12
Гасно уље екстра лако евро ЕЛ - Сви погонидин/лит136,94135,74
Евро премијум БМБ-95 - Сви погонидин/лит132,48131,28
Евро БМБ 98 - Сви погонидин/лит139,48137,98
Пропан бутан смеса ТНГ Ф - Сви погонидин/кг135,88134,08
Аутогас ТНГ - Већина погонадин/кг137,08135,28
Аутогас ТНГ - Рафинерија Панчеводин/кг136,48134,68
Пропан-бутан смеса 1 КГ - Сви погонидин/кг166,18166,18
Уље за ложење средње С - Сви погонидин/кг56,8455,24
Уље за лож. нискосум. гориво-спец.нсг-с - Сви погонидин/кг60,0658,36
Евро битумен за путеве 50/70 - Сви погонидин/кг45,3843,57
Евро битумен за путеве 70/100 - Сви погонидин/кг45,3843,57
Евро битумен за путеве 160/220 - Сви погонидин/кг42,0840,82
Полимер битумен 45/80-65 - Сви погонидин/кг65,0262,41

Напомена:

  • Цене су без количинског попуста.

Наведене цене су само информативног типа. За додатне информације, молимо вас да се обратите надлежним службама за продају нафтних деривата у оквиру Дирекције велепродаје.

Продаја и испорука нафтних деривата у Дирекције велепродаје врши се у следећим Секторима:

Сектор Велепродаје

Регионални центар Београд

Продаја и испорука уља за ложење-мазута С, нискосумпорног горива специјалног –мазута НСГС као и белих деривата путем примарног транспорта ( цевовод, пловни објекти и железница). Продаја и испорука свих врста моторних бензина, свих врста дизел горива, гасног уља екстра лаког евро ЕЛ путем аутоцистерни крајњим корисницима и приватним бензинским станицама

Teл: (011) 205-8153; (011) 205-8125;(011) 205-8135;(011) 205-8134;(011)205-8145; (011) 205-8151;(011) 205-8121;(011) 205-8133;(011) 205-8137; (011)205-8138;(011) 205-8146,(011) 205-8128, (011) 205-8147, (011) 205-8142;(011)205-8153; (011) 222-9610
Факс: (011) 311-17-57; (011) 311-4425 ; (011) 311-21-13

Продаја гасног уља екстра лако евро ел за физичка лица за грејање
(011) 205-8758; (011) 205-8759

Регионални центар Ниш

Продаја и испорука свих врста моторних бензина, свих врста дизел горива, гасног уља екстра лаког евро ЕЛ путем аутоцистерни крајњим корисницима и приватним бензинским станицама

(018) 507-108, 018) 507-157;(018) 507-111;(018) 507-173
Факс: 018) 507-117

Регионални центар Чачак

Продаја и испорука свих врста моторних бензина, свих врста дизел горива, гасног уља екстра лаког евро ЕЛ путем аутоцистерни крајњим корисницима и приватним бензинским станицама

(032) 222-793 лок. 11,16,36
Факс: (032) 227-382

Регионални центар Нови Сад

Продаја и испорука свих врста моторних бензина, свих врста дизел горива, гасног уља екстра лаког евро ЕЛ путем аутоцистерни крајњим корисницима и приватним бензинским станицама

(021) 481-2656, (021) 481-1573, (021) 481-3393, , (021) 481-3026
Факс: (021) 481-5128

Сектор за продају ТНГ-а

Продаја и испорука течног нафтног гаса ТНГ-а, смеше у цистернама и у боцама

(011) 205 8144, (011) 222-9689  (011) 205 8122
Факс: (011) 222-9603

 

Опште услове пословања можете преузети овде.