Veleprodajni cenovnik

Važeće veleprodajne cene sa akcizom i PDV-om od

INFO:

Preuzmi Excel  
DerivatJedinicaOdloženoAvansno
Evro dizel - Svi pogonidin/lit139,75138,76
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - Svi pogonidin/lit134,32134,32
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Svi pogonidin/lit138,95138,95
Evro premijum BMB-95 - Svi pogonidin/lit134,36133,37
Evro BMB 98 - Svi pogonidin/lit138,32137,33
Propan butan smesa TNG F - Svi pogonidin/kg149,88147,72
Autogas TNG - Većina pogonadin/kg149,88147,72
Autogas TNG - Rafinerija Pančevodin/kg149,28147,13
Propan-butan smesa 1 KG - Svi pogonidin/kg182,16182,16
Ulje za loženje srednje S - Svi pogonidin/kg62,6260,73
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - Svi pogonidin/kg63,9662,04
Evro bitumen za puteve 50/70 - Svi pogonidin/kg68,1864,78
Evro bitumen za puteve 70/100 - Svi pogonidin/kg68,1864,78
Evro bitumen za puteve 160/220 - Svi pogonidin/kg61,7459,89
Polimer bitumen 45/80-65 - Svi pogonidin/kg82,3878,26

Napomena:

  • Cene su bez količinskog popusta.
  • Gasno ulje ekstra lako EL koje se nalazi u prodajnom asortimanu NIS-a ima tarifnu oznaku br. 2710 19 48 00
  • Prodaja gasnog ulja ekstra lakog EL za grejanje za fizička lica vrši se u prostorijama NIS a.d. Blok Promet u ulici Milentija Popovića br.1. Sve potrebne informacije možete dobiti na telefon:
    (011) 205-8758; (011) 205-8759

Navedene cene su samo informativnog tipa. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite nadležnim službama za prodaju naftnih derivata u okviru Direkcije veleprodaje.

Prodaja i isporuka naftnih derivata u Direkcije veleprodaje vrši se u sledećim Sektorima:

Sektor Veleprodaje

Regionalni centar Beograd

Prodaja i isporuka ulja za loženje-mazuta S, niskosumpornog goriva specijalnog –mazuta NSGS kao i belih derivata putem primarnog transporta ( cevovod, plovni objekti i železnica). Prodaja i isporuka svih vrsta motornih benzina, svih vrsta dizel goriva, ulja za loženje EL putem autocisterni krajnjim korisnicima i privatnim benzinskim stanicama

(011) 311-4430, (011) 222-9609, (011) 311-2091, (011) 222-9652, (011) 222-9026,

(011) 222-9650, (011) 222-9642, (011) 222-9667

Faks: (011) 222-9679, (011) 311-3177, (011) 311-4425

Regionalni centar Niš

Prodaja i isporuka svih vrsta motornih benzina, svih vrsta dizel goriva, ulja za loženje EL putem autocisterni krajnjim korisnicima i privatnim benzinskim stanicama

(018) 507-108, 018) 507-157

Faks: 018) 507-117

Regionalni centar Čačak

Prodaja i isporuka svih vrsta motornih benzina, svih vrsta dizel goriva, ulja za loženje EL putem autocisterni krajnjim korisnicima i privatnim benzinskim stanicama

(032) 5522-793 lok. 11,16,36

Faks: (032) 5527-382

Regionalni centar Novi Sad

Prodaja i isporuka svih vrsta motornih benzina, svih vrsta dizel goriva, ulja za loženje EL putem autocisterni krajnjim korisnicima i privatnim benzinskim stanicama

(021) 661-1775, (021) 643-2342, (021) 661-4022

Faks: (021) 643-3166

Sektor za prodaju TNG-a

Prodaja i isporuka tečnog naftnog gasa TNG-a, smeše u cisternama i u bocama

(011) 205-8946, (011) 205-8144, (011) 205-8122, (011) 205-8950, (011) 205-8649

Faks: (011) 311-1832