Korporativna kartica

Da li je moguće jednim PPO-PDV obrascem izvršiti oslobađanje PDV-a za više IC kartica?

Ne, sa jednim PPO-PDV obrascem je moguće izvršiti oslobađanje PDV-a za samo jednu karticu.

Zašto je litraža na kraju svakog kvartala anulirana na nula litara?

Zato što nepotrošeni litri u jednom kvartalu ne mogu da se dodaju litrima u novom kvartalu, a preostala sredstva mogu da se iskoriste za umanjenje iznosa za novu uplatu.

Da li je moguće sa jednom karticom točiti i BMB95 i Evropremijum BMB?

Nažalost, sa CD karticom je moguće točiti samo jednu vrstu goriva.

Kada se nakon uplate može koristiti uplaćena litraža na CD kartici?

Ako se uplata vrši gotovinski onda su litri na kartici raspoloživi narednog dana. Ako se uplaćuje sa nerezidentnog računa, onda je potrebno 3-4 dana.

Kada se dobijaju računi?

Fakture i računi se dostavljaju na kraju svakog meseca, kao i knjižna odobrenja ukoliko je Vaša kompanija ostvarila pravo na rabat tokom jednog meseca.

Da li je moguće deo iznosa računa platiti karticom a deo nekim drugim vidom plaćanja?

Ne, transakciju na benzinskoj stanici nije moguće podeliti na različite vidove plaćanja, stoga je bitno pre svakog točenja goriva proveriti stanje raspoloživih sredstava na kartici.

Da li je moguće izvršiti prebacivanje sredstava sa kartica ili grupa kartica?

Možete vršiti transfer sredstava između grupa kartica ili individualnih kartica i to dostavljanjem zahteva za prenos dodeljenom NIS menadžeru ili putem ličnog kabineta preko komandi “Rad sa karticama”-“Prebacivanje sredstava”

Kako saznati cenu goriva?

Informacije o aktuelnim cenama možete dobiti preko regionalnog centra NIS-a ili putem ličnog kabineta – preko izveštaja “Maksimalne cene derivata” gde će biti izlistane najviše cene po derivatima u NIS maloprodajnoj mreži.

Kako saznati raspoloživo stanje na kartici?

Informacije o raspoloživim sredstvima možete dobiti putem informacionog centra NIS-a na telefon 08-0000-8888, preko Vašeg regionalnog NIS centra ili putem ličnog kabineta.