Najčešće postavljana pitanja

FAQ

Koja je razlika između kreditne i debitne kartice?

Kreditne kartice se koriste na osnovu limita koji je Kupcu dodeljen na mesečnom nivou. Karticama se mogu obavljati transakcije u jednom mesecu do nivoa određenog limitom. Fakture po izvršenim transakcijama dostavljaju se u skladu sa dogovorenim ugovornim odredbama. Debitne kartice se koriste na osnovu avansno uplaćenih sredstava. Karticama se mogu obavljati transakcije do nivoa raspoloživih sredstava.

Koja je razlika između grupne debitne i individualne kartice?

Grupne debitne kartice (kartice sa reljefnom oznakom DEBI) koriste sredstva uplaćena na grupu kartica. Svaka od kartica ima pristup celokupnom iznosu grupe, osim ako nije limitirana dnevnim, mesečnim ili kvartalnim limitom. Individualne kartice (kartice sa reljefnom oznakom INDI) koriste sredstva uplaćena na poseban račun svake od konkretnih individualnih kartica.

Koliko vremenski traje izrada kartice?

Nakon dostavljanja zahteva za izradu, kartice su spremne za preuzimanje u roku od jednog radnog dana.

Šta je moguće odštampati na karticama?

Kartice mogu glasiti na registarski broj, ime lica ili na ime kupca (pravnog lica). Na samim karticama se mogu reljefno odštampati slovne i brojčane oznake. Pored oznake nosioca kartice, na karticama se štampa i naziv grupe kartica pravnog lica.

Ko može koristiti izdate kartice?

Za karticu koja glasi na registarski broj, osoblje benzinske stanice upoređuje oznaku na kartici sa registarskom oznakom vozila i podacima iz saobraćajne dozvole. Za karticu koja glasi na ime, osoblje poredi podatke kartice sa podacima iz lične isprave kupca, dok se za kartice koje glase na oznaku pravnog lica vrši uvid u saobraćajnu dozvolu i proverava se da li vozilo pripada pravnom licu na čije ime je kartica izdata.

Šta je od dokumentacije potrebno za izradu dodatnih kartica?

U svakom trenutku trajanja ugovora možete zahtevati izradu dodatnih kartica. Za izdavanje dodatnih kartica potrebno je da dostavite popunjen Zahtev za izradu NIS kartica i Specifikaciju vozila za izdavanje NIS kartica. Potrebnu dokumentaciju dostavljate dodeljenom menadžeru za Vašu kompaniju.

Da li je moguće nakon izrade kartice promeniti tip goriva?

Po izradi kartici je moguće menjati limite kao i tipove goriva koje je moguće plaćati konkretnom karticom. Izmene vršite podnošenjem zahteva preko menadžera za Vašu kompaniju ili putem ličnog kabineta (CMS aplikacije za kontrolu kartica).

Šta raditi u slučaju gubljenja ili krađe kartice?

U slučajevima gubitka kartice istu možete blokirati pozivom na telefon 08-0000-8888 (0-24h) ili kontaktiranjem NIS menadžera za Vaše preduzeće.

Kako izvršiti uplatu na debitne kartice?

Uplatu na Vaše debitne kartice vršite otvaranjem predračuna za uplatu na željenu sumu. Predračune možete otvoriti putem ličnog kabineta (CMS aplikacije) – opcijama “Individualna uplata” ili “Uplata za grupu” ili kontaktiranjem sa Vašim regionalnim NIS centrom. Po otvaranju predračuna dobijate poziv na broj sa kojim možete izvršiti uplatu.

Da li postoji minimalni iznos za uplatu na debitne kartice?

Ne postoje ni minimalni ni maksimalni iznosi za uplate.

Kada se nakon uplate mogu koristiti sredstva na karticama?

Sredstva su raspoloživa na karticama posle 09:00 časova narednog radnog dana (i subote) po uplati.

Šta raditi u slučaju gubitka PIN-a?

U slučaju gubitka PIN-a možete na objektu benzinske stanice zahtevati resetovanje istog, što se vrši putem NIS informacionog centra. Takođe, možete zahtevati i izdavanje novog PIN koda podnošenjem zahteva dodeljenom menadžeru za Vaše preduzeće.

Pages