Proizvodi

G-Drive 100

G-Drive 100 sadrži aktivne komponente koje omogućavaju efikasniji rad motora, poboljšavaju njegove performanse i pozitivno se odražavaju na njegovu ispravnost i dugovečnost. Proizvedeno prema najvišim tehnološkim standardima, G-Drive 100 je gorivo nove snage koje će Vašem motoru pružiti profesionalnu zaštitu, a Vama sigurniju i uzbudljiviju vožnju.
 
Više o G-Drive 100 gorivu, pročitajte na sledećoj stranici: G-Drive 100.
 

G-Drive Diesel

G-Drive Diesel je premijum aditivirano dizel gorivo koje Vašem vozilu pruža novu snagu, a Vama bolji osećaj vožnje.
 
Sinergija aktivnih komponenti aditiva i goriva Evro 5 standarda najvišeg kvaliteta, doprinosi obnavljanju i povećanju snage motora Vašeg automobila do 7,8%.
 
Više o G-Drive Diesel gorivu možete pronaći na sledećoj stranici: G-Drive Diesel.
 

Evro premijum BMB 95

EVRO PREMIJUM BMB 95 je gorivo vrhunskog kvaliteta, koje u potpunosti ispunjava najoštrije zahteve za Euro V emisione standarde za putnička vozila.
Namenjen je vozilima novije generacije, njihovom očuvanju i očuvanju životne sredine, a kvalitet EVRO PREMIJUM BMB 95 je u skladu sa evropskim standardom kvaliteta benzina EN 228.
Budite sigurni da na benzinskim stanicama NIS-a u rezervoare svojih automobila točite bezolovni motorni benzin sa 95 oktana istog kvaliteta kao u bilo kojoj zemlji EU.

Prednosti EVRO PREMIJUM BMB 95

 • Produžena radna sposobnost i rok eksploatacije vozila usled smanjenog sadržaja sumpora.
 • Smanjena potrošnja goriva.
 • Smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova i doprinos očuvanju životne sredine.

Osnovna svojstva benzina:

 • Oktanski broj
 • Destilacione karakteristike
 • Pritisak para
 • Sadržaj sumpora
 • Sadržaj olefina, aromata i oksigenata
 • Korozivnost
 • Gustina
Oktanski broj:
Oktanski broj predstavlja meru kvaliteta benzina i određuje otpornost određenog benzina na detonantno sagorevanje. Što je veći, veća je i otpornost.
Viša vrednost oktanskog broja:
 • smanjuje detonantno sagorevanje
 • čuva radni sklop motora
 • produžava vek trajanja motora
 • smanjuje potrošnju goriva
 • smanjuje emisiju zagađujućih gasova
 • povećava snagu motora
Destilacione karakteristike:
Za dobro ponašanje motora u različitim uslovima rada važni su udeli destiliranih frakcija. Pravilan odnos ovih frakcija olakšava hladni start motora, poboljšava zagrevanje i ubrzanje motora.
 
Pritisak para:
U zavisnosti od sezone, razlikuju se vrednosti pritiska para benzina. Pritisak para definiše lakoću isparavanja goriva, što je bitno kod ispravnog startovanja motora u različitim godišnjim dobima.
 
Sadržaj sumpora:
Sumpor u benzinu prilikom sagorevanja prelazi u okside sumpora, a oni prelaze u sumpornu i sumporastu kiselinu koje dovode do procesa korozije. Smanjen sadržaj sumpora omogućava rad motora u manje korozivnoj sredini, što pozitivno utiče na produženu radnu sposobnost, period zamene motornog ulja i rok eksploatacije vozila. Takođe, utiče na smanjenje emisije štetnih gasova.
 
Sadržaj benzena:
Benzen je toksičan ugljovodonik i lako isparava. Ima visoke oktanske vrednosti zbog čega se dodaje benzinu u rafinerijama.
 
Korozija na bakarnoj pločici:
Određuje postojanje određenih sumpornih jedinjenja i vlage u gorivima.

Evro dizel

Врхунског квалитета, наш ЕВРО ДИЗЕЛ омогућава максималне перформансе возила, правилно паљење и беспрекоран рад мотора и на изузетно ниским температурама. Зима није једини период када ЕВРО ДИЗЕЛ доказује свој квалитет. Мирнији рад, већа снага и мања потрошња су предности коришћења овог горива.
 
Произведен по најстрожим произвођачким спецификацијама, квалитет ЕВРО ДИЗЕЛ-а је у потпуности у складу са европским стандардом ЕН 590.
 
Будите сигурни да на бензинским станицама НИС-а у резервоаре својих аутомобила точите ЕВРО ДИЗЕЛ истог квалитета као у било којој земљи ЕУ.

Основна својства дизел горива:

 • Густина
 • Дестилационе карактеристике
 • Садржај сумпора
 • Вискозитет
 • Цетански број
 • Тачка паљења
 • Угљенични остатак
 • Садржај воде и седимената

Садржај сумпора утиче на повећање истрошености мотора, стварање талога, немогућност рада филтера честица и катализатора, те до повећане емисије ХЦ, НОx и ЦО гасова.

Вискозитет
Превисок вискозитет утиче на лоше стварање смеше ваздуха и горива, а тиме и лошијег сагоревања.
Пренизак вискозитет доводи до недовољног подмазивања, до смањења снаге мотора и до бржег трошења материјала. Због тога вискозитет треба да буде у што је могуће ужим границама.
 
Цетански број се односи на лакоћу самопаљења, што је већи цетански број то је лакше паљење горива. Већи цетански број утиче на боље самопаљење и сагоревање горива, повећање снаге мотора и смањење потрошње горива.
 
Угљенични остатак је количина тежих једињења у гориву и веома битан параметар за дизел гориво јер нам говори о способности горива да ствара чврсти остатак при сагоревању.
 
Мазивост се у дизел гориву услед смањења садржаја сумпора побољшава додавањем адитива.
 
Садржај воде и седимената, који доспевају у гориво услед лоше манипулације, транспорта или складиштења, таложе се на дну резервоара јер имају већу густину.
 
Тачка паљења је неопходна да би се обезбедила сигурност код транспорта и складиштења дизел горива.
 

Opti auto gas

NIS Petrol u svojoj ponudi ima TNG auto gas, prilagođen uređajima za gas novije generacije.
Ekonomičnost auto gasa se ogleda u niskoj ceni, dužem veku trajanja motora, nižim troškovima održavanja vozila, dužem periodu zamene ulja i svećica, dužem veku trajanja katalizatora.
Sa ekološkog aspekta znatno je povoljniji od klasičnih motornih goriva.
 
Proizveden po najstrožim proizvođačkim specifikacijama, kvalitet AUTOGAS TNG je u potpunosti u skladu sa evropskim standardom EN 589.
 
Broj objekata NIS Petrola na kojima možete naći TNG autogas se stalno povećava, ugradnjom instalacija za auto gas na postojećim i novim benzinskim stanicama.
 

Metan CNG

Komprimovani prirodni gas (KPG), poznatiji kao „metan“ tj. Compressed Natural Gas (CNG), je prirodni gas koji se komprimuje na pritisak od 220 do 250 bara i upotrebljava kao energent u industriji ili pogonsko gorivo u vozilima. Korišćenjem ovog goriva ostvaruje se značajna finansijska ušteda koja, u zavisnosti od tipa vozila, može iznositi i do 50%. CNG će se proizvoditi direktno na NIS Petrol stanicama komprimovanjem prirodnog gasa iz gasovoda, čime se obezbeđuje njegov stabilan i visok kvalitet.  
 
Prednosti korišćenja CNG
 
■ Ekonomičnost. CNG je trenutno najekonomičnije konvencionalno gorivo u poređenju sa benzinom, dizelom i tečnim naftnim gasom.
■ Očuvanje životne sredine. CNG doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova, pre svega CO2, ne sadrži sumpor, kao ni toksične aditive organskog olova ili benzena. Takođe, primenom ovog goriva nivo buke se smanjuje i do 50%.
■ Snaga. CNG je najkaloričnije pogonsko gorivo dostupno na tržištu, a konverzijom motora na CNG, vozilo ne gubi na snazi. U poređenju sa drugim pogonskim gorivima, CNG gorivo karakterišu visoka kalorijska vrednost (oko 13 kWh/Kg) i visok oktanski broj (120-130). 
 
■ Lakši start. Gasovito agregatno stanje ovog derivata utiče na bolju startnost i upravljačke performanse, čak i pod izuzetno nepovoljnim vremenskim uslovima. 
 
Koja vozila mogu koristiti CNG?
Pored fabrički proizvedenih vozila sa rezervoarom i motorima prilagođenim za CNG, konverzija se može uraditi i naknadno za sva vozila, bez obzira na njihov tip i dotadašnje pogonsko gorivo (benzin, dizel ili TNG). Na taj način čak i vozila koja nemaju fabrički ugrađen sistem za pogon na CNG gorivo, mogu da koriste ovo gorivo u kombinaciji sa svojim benzinom ili dizelom.
 
Postoje tri tipa vozila na prirodni gas:
 
1. Namenska 
 
Isključivo na prirodni gas. 
 
2. „Bi fuel“
 
Tehnologija koja se može primeniti na putnička vozila koja koriste benzin kao pogonsko gorivo, pri čemu vozilo koristi CNG, ali se zadržava mogućnost upotrebe benzina kao rezervnog goriva. Na ovaj način se može ostvariti finansijska ušteda i do 50%. 
 
3. „Dual fuel“
 
Tehnologija koja se može primeniti za različite vrste vozila koja koriste dizel kao pogonsko gorivo. Dual fuel predstavlja kombinovano zamešavanje dizela i CNG-a, u određenoj proporciji što direktno dovodi do smanjene potrošnje dizela i finansijske uštede i do 35%.
 

ZAŠTO JE BITAN KVALITET MOTORNOG GORIVA?

Kvalitet motornih goriva direktno utiče na rad i vek motora, na emisiju izduvnih gasova, odnosno posredno utiče na kvalitet vazduha. Što je gorivo kvalitetnije, to je negativan uticaj na životnu sredinu manji. Kontrola kvaliteta svih vrsta goriva u NIS a.d. se redovno sprovodi od strane akreditovanih laboratorija sa sertifikatom JUS ISO/IEC 17025.