Veleprodajni cenovnik

Važeće veleprodajne cene sa naknadom za obavezne rezerve derivata , akcizom i PDV-om od

INFO:

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas da od 19.01.2017. god. u veleprodaji cena Gasnog ulja Evro EL za fizička lica iznosi 139,34 din/lit sa akcizom, naknadom za obavezne rezerve derivata nafte i PDV-om.

 

Preuzmi Excel  
DerivatJedinicaOdloženoAvansno
Evro dizel - Rafinerija Pančevodin/lit133,90132,70
Evro dizel - INSTALACIJA NIŠdin/lit133,40132,20
Evro dizel - Većina pogonadin/lit134,40133,20
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - Svi pogonidin/lit132,72131,52
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Svi pogonidin/lit133,34132,14
Evro premijum BMB-95 - Svi pogonidin/lit129,98128,78
Evro BMB 98 - Svi pogonidin/lit137,48135,98
Propan butan smesa TNG F - Svi pogonidin/kg124,08122,28
Autogas TNG - Rafinerija Pančevodin/kg124,68122,88
Autogas TNG - Većina pogonadin/kg125,28123,48
Propan-butan smesa 1 KG - Svi pogonidin/kg155,36155,36
Ulje za loženje srednje S - Svi pogonidin/kg56,8455,24
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - Svi pogonidin/kg59,0657,38

Napomena:

  • Cene su bez količinskog popusta.

Navedene cene su samo informativnog tipa. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite nadležnim službama za prodaju naftnih derivata u okviru Direkcije veleprodaje.

Prodaja i isporuka naftnih derivata u Direkcije veleprodaje vrši se u sledećim Sektorima:

Sektor Veleprodaje

Regionalni centar Beograd

Prodaja i isporuka ulja za loženje-mazuta S, niskosumpornog goriva specijalnog –mazuta NSGS kao i belih derivata putem primarnog transporta ( cevovod, plovni objekti i železnica). Prodaja i isporuka svih vrsta motornih benzina, svih vrsta dizel goriva, gasnog ulja ekstra lakog evro EL putem autocisterni krajnjim korisnicima i privatnim benzinskim stanicama

Tel: (011) 205-8153; (011) 205-8125;(011) 205-8135;(011) 205-8134;(011)205-8145; (011) 205-8151;(011) 205-8121;(011) 205-8133;(011) 205-8137; (011)205-8138;(011) 205-8146,(011) 205-8128, (011) 205-8147, (011) 205-8142;(011)205-8153; (011) 222-9610
Faks: (011) 311-17-57; (011) 311-4425 ; (011) 311-21-13

Prodaja gasnog ulja ekstra lako evro el za fizička lica za grejanje
(011) 205-8758; (011) 205-8759

Regionalni centar Niš

Prodaja i isporuka svih vrsta motornih benzina, svih vrsta dizel goriva, gasnog ulja ekstra lakog evro EL putem autocisterni krajnjim korisnicima i privatnim benzinskim stanicama

(018) 507-108, 018) 507-157;(018) 507-111;(018) 507-173
Faks: 018) 507-117

Regionalni centar Čačak

Prodaja i isporuka svih vrsta motornih benzina, svih vrsta dizel goriva, gasnog ulja ekstra lakog evro EL putem autocisterni krajnjim korisnicima i privatnim benzinskim stanicama

(032) 222-793 lok. 11,16,36
Faks: (032) 227-382

Regionalni centar Novi Sad

Prodaja i isporuka svih vrsta motornih benzina, svih vrsta dizel goriva, gasnog ulja ekstra lakog evro EL putem autocisterni krajnjim korisnicima i privatnim benzinskim stanicama

(021) 481-2656, (021) 481-1573, (021) 481-3393, , (021) 481-3026
Faks: (021) 481-5128

Sektor za prodaju TNG-a

Prodaja i isporuka tečnog naftnog gasa TNG-a, smeše u cisternama i u bocama

(011) 205 8144, (011) 222-9689  (011) 205 8122
Faks: (011) 222-9603

 

Opšte uslove poslovanja možete preuzeti ovde.