Veleprodajni cenovnik

Važeće veleprodajne cene sa naknadom za obavezne rezerve derivata , akcizom i PDV-om od

INFO:

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas da od 11.02.2016. god. u veleprodaji cena Gasnog ulja Evro EL za fizička lica iznosi 113,94 din/lit sa akcizom, naknadom za obavezne rezerve derivata nafte i PDV-om.

Preuzmi Excel  
DerivatJedinicaOdloženoAvansno
Evro dizel - INSTALACIJA NIŠdin/lit110,16108,16
Evro dizel - Većina pogonadin/lit111,12109,12
Dizel gorivo gasno ulje 0,1 - Svi pogonidin/lit108,30107,30
Gasno ulje ekstra lako evro EL - Svi pogonidin/lit108,94108,94
Evro premijum BMB-95 - Svi pogonidin/lit111,42110,42
Evro BMB 98 - Svi pogonidin/lit115,98114,98
Propan butan smesa TNG F - Svi pogonidin/kg101,7199,98
Autogas TNG - Rafinerija Pančevodin/kg102,31100,56
Autogas TNG - Većina pogonadin/kg102,91101,14
Propan-butan smesa 1 KG - Svi pogonidin/kg130,88130,88
Ulje za loženje srednje S - Svi pogonidin/kg39,2838,20
Ulje za lož. niskosum. gorivo-spec.nsg-s - Svi pogonidin/kg40,6639,53
Evro bitumen za puteve 50/70 - Svi pogonidin/kg24,4223,20
Evro bitumen za puteve 70/100 - Svi pogonidin/kg24,4223,20
Evro bitumen za puteve 160/220 - Svi pogonidin/kg23,9223,20
Polimer bitumen 45/80-65 - Svi pogonidin/kg43,1841,02

Napomena:
• Cene su bez količinskog popusta.
Navedene cene su samo informativnog tipa. Za dodatne informacije, molimo vas da se obratite nadležnim službama za prodaju naftnih derivata u okviru Direkcije veleprodaje.
Prodaja i isporuka naftnih derivata u Direkcije veleprodaje vrši se u sledećim Sektorima:
Sektor Veleprodaje
Regionalni centar Beograd
Prodaja i isporuka ulja za loženje-mazuta S, niskosumpornog goriva specijalnog –mazuta NSGS kao i belih derivata putem primarnog transporta ( cevovod, plovni objekti i železnica). Prodaja i isporuka svih vrsta motornih benzina, svih vrsta dizel goriva, gasnog ulja ekstra lakog evro EL putem autocisterni krajnjim korisnicima i privatnim benzinskim stanicama
Tel: (011) 205-8153; (011) 205-8125;(011) 205-8135;(011) 205-8134;(011)205-8145; (011) 205-8151;(011) 205-8121;(011) 205-8133;(011) 205-8137; (011)205-8138;(011) 205-8146,(011) 205-8128, (011) 205-8147, (011) 205-8142;(011)205-8153; (011) 222-9610
Faks: (011) 311-17-57; (011) 311-4425 ; (011) 311-21-13
Prodaja gasnog ulja ekstra lako evro el za fizička lica za grejanje
(011) 205-8758; (011) 205-8759
Regionalni centar Niš
Prodaja i isporuka svih vrsta motornih benzina, svih vrsta dizel goriva, gasnog ulja ekstra lakog evro EL putem autocisterni krajnjim korisnicima i privatnim benzinskim stanicama
(018) 507-108, 018) 507-157;(018) 507-111;(018) 507-173
Faks: 018) 507-117
Regionalni centar Čačak
Prodaja i isporuka svih vrsta motornih benzina, svih vrsta dizel goriva, gasnog ulja ekstra lakog evro EL putem autocisterni krajnjim korisnicima i privatnim benzinskim stanicama
(032) 222-793 lok. 11,16,36
Faks: (032) 227-382
Regionalni centar Novi Sad
Prodaja i isporuka svih vrsta motornih benzina, svih vrsta dizel goriva, gasnog ulja ekstra lakog evro EL putem autocisterni krajnjim korisnicima i privatnim benzinskim stanicama
(021) 481-2656, (021) 481-1573, (021) 481-3393, , (021) 481-3026
Faks: (021) 481-5128
Sektor za prodaju TNG-a
Prodaja i isporuka tečnog naftnog gasa TNG-a, smeše u cisternama i u bocama
(011) 205 8144, (011) 222-9689 (011) 205 8122
Faks: (011) 222-9603